Isoleren langs de buitenzijde is in de meeste gevallen gunstiger dan een woning te isoleren langs de binnenzijde. Het is enerzijds in een zekere mate eenvoudiger om buitengevelisotie aan te brengen, anderzijds zorgt het ook voor het behoud van de thermische massa van de muur in het beschermde volume, er zijn minder risico’s voor condensatie, … kortom het beschermt de draagmuur tegen klimatologische belastingen.

Maar … ook langs de buitenzijde moet er enorm worden gelet op tal van aansluitingen om de graad van isolatie en luchtdichtheid te verhogen.

Een technische diagnose van de muur alvorens de muren te isoleren

Willen we gevelisolatie aanbrengen dan moet een muur stabiel zijn. Enkel dan kunnen we isolatie aanbrengen zonder structurele risico’s te nemen. Actieve scheuren, aanwezigheid van drukkend vocht of opstijgend vocht, controle van eventuele spouwankers, … een technische diagnose zal uitmaken of er op een professionele en duurzame manier gevelisolatie kan worden aangebracht.

Een muurvoet goed isoleren

Om een muurvoet goed te isoleren (zie afbeelding) zijn volgende handelingen noodzakelijk

  • De grond dat in contact staat met muur wordt uitgegraven tot op diepte van 40 à 50 cm.
  • Een vochtbestendige isolatie wordt aangebracht. De warmteverliezen tussen binnen en buiten worden hierdoor beperkt, dankzij een voldoende lange weg van de minste warmteweerstand (min. 1 meter)

Contacteer ons

Mail ons

info@muroflex.be

Bel ons

+32 (0)55/ 50 00 42

Bezoek ons

Steenweg Deinze 150, 9810 Nazareth, Belgium