Kan een hydrofuge uitbloeiing bij een gevel voorkomen?

Gevel reinigen

Om te beoordelen of een hydrofuge uw gevelmetselwerk adequaat kan beschermen tegen een wit/grouwe waas veroorzaakt door een uitbloeiing is het aangewezen om voldoende te begrijpen wat de mogelijke oorzaken kunnen zijn.

Hoe ontstaat een uitbloeiing op het gevelmetselwerk?

Een uitbloeiing ontstaat wanneer aanwezige stoffen in de gevelstenen en/of het metsel- en voegwerk in contact komt met grotere hoeveelheden water, bouwvocht of regen. Uiteraard zal een combinatie van deze vochtbronnen het alles nog meer versterken.

Er zijn 3 soorten uitbloeiingen

Bij uitlbloeiingen op het gevelmetselwerk kunnen we 3 types onderscheiden:

  • Zoutuitbloeiingen
  • Kalkuitlogingen en kalkuitbloeiingen
  • Vergipsingen

Zoutuitbloeiingen komen het meest voor

Deze vorm van uitbloei ontstaat vooral het eerder overmatig gebruik van water bij metselwerken en voegwerken. De wateroplosbare bestanddelen worden via de poriën van de stenen, het metselwerk of de voegwerken naar de oppervlakte getransporteerd. Eenmaal deze zouten zich aan het oppervlak bevinden gaan ze opdrogen en zien we een visueel beeld van een witte waas/uitslag.
Het is een fenomeen dat zich meestal stelt in een vroeg stadium van het (ver)bouwproces. De kwaliteit van de gevelstenen of het metselwerk en voegwerken zullen hierdoor geen schade oplopen.

Regen en wind zullen hier meestal het nodige doen om de gevel opnieuw schoon te maken. De zouten zijn oplosbaar in het regenwater en zullen hierdoor dus volledig verdwijnen.

Wil je een zoutuitbloei zoveel als mogelijk voorkomen dan kan je vers metselwerk ook steeds afdekken bij regenweer of ervoor zorgen dat de gebruikte mortels niet te nat zijn.
Om het te verwijderen kan je deze zouten ook steeds afborstelen.

Kalkuitbloeiing en kalkuitloging

Het ontstaat voornamelijk bij vers metselwerk. Door regen wordt het carbonatieproces (een chemische reactie) van de ‘vrije’ kalk in de mortelvoeg vertraagd. De regen zorgt ervoor dat de mortel onvoldoende met CO2 kan reageren, waardoor de mortel minder optimaal kan uitharden. Er zal ook mogelijks sprake zijn van een zekere uitspoeling over het geveloppervlak. De vrijgekomen kalk zal in reactie met koolzuur uit de lucht uiteindelijk een witte calciumcarbonaat vormen.

Om kalkuitbloei te voorkomen is het ook hier raadzaam om het vers metselwerk zoveel als mogelijk af te schermen van vocht en regen. Op deze manier kan het metselwerk optimaal uitharden en zal het transport van het vrije kalk kunnen worden vermeden.

Is er toch sprake van kalkuitbloei dan kan deze worden gereinigd met gevelreinigingsproducten op basis van zuren.

Vergipsing

Deze vorm van geveluitbloei op de gevel kan reeds na enkele maanden op nieuw metselwerk ontstaan, maar het kan ook pas na verschillende jaren.

De oorzaak van dit type is iets complexer om in kaart te brengen. De kwaliteit van het gevelmetselwerk, de eventueel toegevoegde additieven om vlotter te kunnen werken met de metselmortels, de periode dat de metselwerken werden uitgevoerd, weersomstandigheden tijdens en na de uitvoering van de werken, de oriëntatie van de gevel, … zijn enkele van de mogelijke oorzaken.

De vrijgekomen kalk heeft zich gebonden met CO2 uit de lucht en vormt een onoplosbare gipslaag. In vergelijking met een gewone kalkuitbloeiing is het minder evident om deze gipslaag te verwijderen.

Geïmpregneerde gevelstenen, werken met aangepaste voegmortels (voorzijn van een hydrofuge) of het aanbrengen van een hydrofuge over zowel de gevelsteen als de voegwerken kunnen het vergipsen mogelijks voorkomen.

Meer info over het hydrofoberen van gevels https://muroflex.be/gevelwerken/gevelbescherming-tegen-vuilen-en-mossen/

 

 

 

 

 

 

Contacteer ons

Mail ons

info@muroflex.be

Bel ons

+32 (0)55/ 50 00 42

Bezoek ons

Steenweg Deinze 150, 9810 Nazareth, Belgium