Opstijgend vocht in oude en recente woningen

muroflex-icon.png

De renovatie van bestaande gebouwen kent een grote groei, mede dankzij allerhande vormen van overheidssteun. Deze evolutie heeft vanzelfsprekend een weerslag op de aard van de werken die tegenwoordig aan de bouwbedrijven worden toevertrouwd. Werken die tot doel hebben de woningen aan te passen aan de geldende normen en aan de wensen van de bewoners inzake comfort, bewoonbaarheid en gezondheid.

De meeste oudere gebouwen zijn aangetast door vocht in verschillende vormen (opstijgend vocht, optrekkend vocht, condensatie en ventilatieproblemen, …). Het potentiële werkvolume in het behandelen van vochtproblemen, en opstijgend vocht in het bijzonder, is bijgevolg zeer groot. De behandeling van vochtproblemen wordt bovendien meestal als prioritair beschouwd, omwille van het gebrek aan comfort en de eventuele schade die erdoor kunnen ontstaan.

btn-gratis-vochtdiagnose-vocht.png

Opstijgend vocht is het belangrijkste vochtprobleem

Zien we naar een overzicht van bouwproblemen dan vormt het aandeel van de schade die het gevolg is van vocht de hoofdmoot, met het probleem van opstijgend of optrekkend vocht als voornaamste vochtprobleem.

Bij de oorzaken van vochtproblemen in oude gebouwen is zoals reeds gezegd opstijgend grondvocht ongetwijfeld een van de meest voorkomende, omdat de gebouwen destijds zonder vochtschermen (ook wel waterkering genoemd) werden opgetrokken. Opstijgend vocht veroorzaakt niet enkel vochtproblemen, maar ook schade aan materialen en de afwerking door de hoge concentratie en de kristallisatie van oplosbare mineralen (hygroscopische zouten) uit de bodem.

Het behandelen van optrekkend vocht (opstijgend vocht) gebeurt best bij het begin van de renovatiewerken, aangezien er ook rekening dient te worden gehouden met een zekere droogtijd, afhankelijk of er al of niet werd gewerkt met een noppenmembraan),de muurdikte en van de drogingsomstandigheden.

Wanneer de vochtbehandeling van het opstijgend vocht niet tijdig wordt voorzien, kunnen eventuele andere verbeteringswerken, bijvoorbeeld aan de afwerking, soms een beperkte duurzaamheid hebben ten gevolge van de migratie naar het oppervlak van de vele hygroscopische zouten in de muren.

Ook al is de behandeling van optrekkend vocht (opstijgend vocht) prioritair en dringend, men mag niet vergeten dat vooraf een grondige en volledige vochtdiagnose noodzakelijk is, om alle vochtoorzaken te identificeren en te lokaliseren, en de verschillende fasen van de vochtweringswerken te bepalen.

Zouten, en hygroscopische zouten in het bijzonder, zijn ongetwijfeld een zeer belangrijke oorzaak van schade, niet alleen voor, maar ook na de behandeling tegen opstijgend vocht.

In oude gebouwen kan de hoge concentratie aan hygroscopische zouten in het algemeen en nitraten in het bijzonder het drogen van de muren nadelig beïnvloeden. Dergelijke situaties komen niet enkel voor in landelijke gebouwen. Meestal vereisen ze het verwijderen van het door hygroscopische zouten aangetaste pleisterwerk, vermits er geen doeltreffende, veilige en economisch verantwoorde technieken bestaan om die zeer hygroscopische zouten (nitraten) uit het metselwerk te verwijderen.

Opstijgend vocht in recente gebouwen

De behandeling van optrekkend vocht (opstijgend vocht) wordt uiteraard vooral toegepast in oude gebouwen. Deze technieken van vochtbestrijding kunnen daarentegen eveneens noodzakelijk zijn in recente gebouwen, bijvoorbeeld als de oorspronkelijk geplaatste dichtingsschermen of waterkering … beschadigd of foutief geplaatst zijn. Het probleem van het opstijgend vocht kan ook worden versterkt in het geval van aanaardingen tot boven het peil van het voetlood in de muur (boven het maaiveld).

Renovatie van bestaande gebouwen kent een belangrijke groei. Vanzelfsprekend is het de bedoeling deze woningen aan te passen aan de wensen van de bewoners inzake comfort, bewoonbaarheid en gezondheid.

Contacteer ons

Mail ons

info@muroflex.be

Bel ons

+32 (0)55/ 50 00 42

Bezoek ons

Steenweg Deinze 150, 9810 Nazareth, Belgium