Samenstelling van dekvloeren (Chape)

muroflex-icon.png

Het bindmiddel van een chape is cement of anhydriet, al of niet in sommige gevallen aangevuld met additieven.

Cement als bindmiddel voor een dekvloer

 • De sterkte van de dekvloer wordt bepaald door de juiste keuze van cement. De keuze is afhankelijk van de voorziene belasting.
 • De keuze van de cement zal bepalend zijn in functie van de droogtijd. Zo dient er rekening te worden gehouden met de hoeveelheid warmte dat vrijkomt tijdens het uitharden. Het alles heeft invloed op krimp en scheuren van de vloer.

Anhydriet als bindmiddel voor een dekvloer

Het is een soort gips, ook wel calciumsulfaat genoemd dat wanneer het in contact komt met water zal verharden door kristallisatie.

 • Het voordeel van deze methode is het feit dat anhydriet zeer vloeibaar is en dus gemakkelijk verwerkbaar en verpompbaar.
 • Het is zelf-nivellerend
 • De kristalverbindingen kennen ook een zekere rek, waardoor het op zich harde materiaal toch een hoge buig- en drukweerstand heeft.
 • Anhydriet is wel zeer vochtgevoelig, waardoor alle voorzorgsmaatregelen met betrekking tot vochtproblemen moeten zijn genomen. Bovendien moet er in bepaalde ruimten rekening worden gehouden dat deze veelvuldig nat kunnen worden (schoonmaak, badkamers, enz …). Indien teveel vocht aanwezig zal de chape poreus worden en afbrokkelen. Is er geen garantie van een vochtvrije omgeving dan is het sterk af te raden te werken met een dekvloer op basis van anhydriet.

Toeslagstoffen

Afhankelijk van de toepassing kunnen volgende vulstoffen worden gebruikt:

 • Zand
 • Grind
 • Kurk, wordt vooral toegepast bij nagelbare dekvloeren
 • Lichte toeslagstoffen zoals geëxpandeerd klei of glaskorrels
 • Naast de toeslagstoffen kunnen er ook bepaalde hulpstoffen worden toegevoegd om op deze manier de eigenschappen van bepaalde producten te beïnvloeden.

Contacteer ons

Mail ons

info@muroflex.be

Bel ons

+32 (0)55/ 50 00 42

Bezoek ons

Steenweg Deinze 150, 9810 Nazareth, Belgium