Werkwijze Muroflex stopt Opstijgend Vocht

muroflex-icon.png

Om een duurzaam resultaat te bekomen bij het behandelen van de muren tegen opstijgend vocht (ook wel optrekkend vocht genoemd) worden de werkzaamheden meestal uitgevoerd zoals hieronder omschreven.

Uiteraard is elke situatie anders en zal een grondige vochtdiagnose uitwijzen welke werkwijze noodzakelijk is om het probleem van opstijgend vocht te stoppen.

Stap 1: Afkappen huidige pleisterbezetting

Wanneer een muur is aangetast door opstijgend vocht is er meestal sprake van de aanwezigheid van hygroscopische zouten. Deze hygroscopische zouten in de kern van de aangetaste muren kunnen niet worden verwijderd maar moeten worden geblokkeerd.

De pleisterlaag wordt afgekapt tot op 1 m. hoogte.

Stap 2: Muren injecteren tegen opstijgend vocht

De volgende bewerking is het injecteren van de muren met een actieve injectiecrème tegen opstijgend vocht. Dankzij het injecteren wordt de zuigkracht van de stenen volledig geneutraliseerd en kan een muur niet langer meer het vocht uit de grond opzuigen.

Om te kunnen injecteren moeten er eerst gaten worden geboord met een diameter van ongeveer 12 à 14 mm. Dit gebeurt om de 10 cm in de eerste voeg (of 5cm) boven het maaiveld. De diepte van de boring is ongeveer 90 à 95 % van de muurdikte.

De boorgaten worden stofvrij gemaakt waardoor het injecteren tegen opstijgend vocht kan worden gestart.

Bij spouwmuren dienen we best in twee bewerkingen de behandeling tegen opstijgend vocht uit te voeren. Het binnen- en buitenspouwblad worden hierbij afzonderlijk behandeld. Bovendien moet er steeds worden nagegaan of de spouw zuiver is en niet gevuld is met puin of ander vuil. Een onzuivere spouw kan verantwoordelijk zijn voor een blijvende vochtoverbrugging. Als de dikte van het spouwblad het toelaat mogen zij eventueel ook worden behandeld langs 1 zijde. Als er gewerkt wordt langs 1 zijde wordt 1 spouwblad volledig doorboord en wordt over de spouw het andere spouwblad ingeboord tot de gewenste diepte.

In breuksteenmuren en met puin opgevulde muren wordt de grillige mortellaag zoveel mogelijk gevolgd en/of kan er ook geboord worden in poreuze steen. Waar de variabele dikte van de natuursteenmuren voor problemen kan zorgen of waar in met puin opgevulde dubbele muren niet doorboorbare obstructies voorkomen dient er langs beide zijden geïnjecteerd te worden tegen opstijgend vocht. Een mogelijk alternatief bestaat in het maken van bijkomende boorgaten rondom de geobstrueerde boorgaten om er verzekerd van te zijn dat er een voldoende grote hoeveelheid injectiecrème tegen opstijgend vocht in de muur wordt ingebracht.

Stap 3: Hygroscopische zouten te blokkeren

De hygroscopische zouten, die in de muren aanwezig zijn als gevolg van het opstijgend vocht, moeten eveneens worden geblokkeerd.

Een muur enkel injecteren tegen opstijgend vocht en de hygroscopische zouten niet behandelen is nooit een optie en dus zeker geen duurzame oplossing.

Om de hygroscopische zouten te blokkeren gebruiken we een eigen Muroflex-noppenmembraan.

Het Muroflex-noppenmembraan creëert als het ware een minispouw, waardoor de verdere kristallisatie niet langer problemen kan veroorzaken in de muren.

Dankzij het noppenmembraan worden de hygroscopische zouten volledig en blijvend geblokkeerd.

Stap 4: Afwerking met nieuwe pleisterwerken

Nadat het Muroflex-noppenmembraan (ook wel noppenfolie genoemd) correct werd aangebracht kan er opnieuw worden afgewerkt met een nieuwe pleisterlaag.

De pleisterlaag wordt door de stukadoren rechtstreeks op het noppenmembraan aangebracht waardoor deze volledig aan het zicht wordt ontrokken en de ruimten opnieuw mooi kunnen worden afgewerkt.

Een bijkomend voordeel van deze techniek is het feit dat er niet moet worden gewacht totdat de muren zijn uitgedroog.

We garanderen u op deze manier een perfecte en duurzame behandeling van opstijgend vocht.

Na de werken ontvangt u een 30 jarig-garantiecertificaat.

Contacteer ons

Mail ons

info@muroflex.be

Bel ons

+32 (0)55/ 50 00 42

Bezoek ons

Steenweg Deinze 150, 9810 Nazareth, Belgium