Scheurherstellingen & Gevelstabiliteit

Muroflex herstelt gevelscheuren

De oorzaken van gevelscheuren kunnen uiteenlopend zijn. 

Een gevel is zeer dikwijls onderhevig aan overmatige belastingen en/of trillingen, al of niet door druk verkeer, werken, aardbevingen, …

De bouwconstructie komt hierdoor in de problemen en er ontstaan scheuren in de gevel, meestal ter hoogte van lateien, openingen of bogen.

Problemen met de gevel en/of de funderingen ... Muroflex zal het voor u herstellen

Scheurherstellingen van de gevel, het herstellen van lintelen, loskomende muren opnieuw verankeren, spouwmuurverankering, steenreparatie, het oplossen van funderingsproblemen … Muroflex zal op basis van een degelijke diagnose het metselwerk opnieuw versterken en hierdoor opnieuw zorgen voor een stabiele gevel.

Gevelschade meten en herstellen is voor Muroflex een dagelijkse ‘bezigheid’. Praktische ervaring is dan ook ruim aanwezig om deze gevelonderzoeken correct te beoordelen en een juist hersteladvies en reparatieplan uit te werken.

Doe deze werken tijdig … zo voorkomt u ergere gevelschade … en bespaart u bijhorende kosten in de toekomst.

Eerst de oorzaak achterhalen ... dan de herstelling van de gevelscheuren.

Om te achterhalen hoe scheuren in de gevel ontstaan moet in eerste instantie de oorzaak worden gevonden. Het heeft geen zin gevelscheuren te herstellen zonder dat de oorzaak is gekend.

Zwaar verkeer (trillingen), ondeskundige bouw, een verlaging van het grondwaterpeil, ondergrondse lekkages, aardbevingen, … het zijn enkele mogelijke oorzaken.

Scheurherstelling gevel

Werkwijze scheurherstelling

  1. Bij scheuren wordt om de 4 lintvoegen een sleuf uitgefreesd.
  2. Deze gemaakte sleuf wordt zeer grondig schoongespoeld zodat we een goede hechting kunnen garanderen.
  3. In de bedding van deze sleuven wordt een krimpvrije mortel aangebracht.
  4. Een wokkelvormige wapeningsstaaf wordt in deze mortel geduwd.
  5. Een extra laag krimpvrije mortel wordt in de sleuf geduwd zodat de wapeningsstaaf volledig verzonken is.
  6. Tenslotte wordt de sleuf opnieuw afgewerkt met een voegspecie van ongeveer 1 cm dik.

Referenties