Scheurherstellingen & Gevelstabiliteit

Muroflex herstelt gevelscheuren

De oorzaken van gevelscheuren kunnen uiteenlopend zijn. 

Een gevel is zeer dikwijls onderhevig aan overmatige belastingen en/of trillingen, al of niet door druk verkeer, werken, aardbevingen, …

De bouwconstructie komt hierdoor in de problemen en er ontstaan scheuren in de gevel, meestal ter hoogte van lateien, openingen of bogen.

Spiraalankers zorgen opnieuw voor een stabiele gevel

Muroflex gebruikt hiervoor speciaal ontwikkelsysteem met wapening van roestvast staal en een krimpvrije ankermortel. De spiraalankers versterken het metselwerk en zorgen opnieuw voor een stabiele gevel.
Doe deze werken tijdig … zo voorkomt u erge schade … en bespaart u bijhorende kosten in de toekomst.

Eerst de oorzaak achterhalen ... dan de herstelling van de gevelscheuren.

Om te achterhalen hoe scheuren in de gevel ontstaan moet in eerste instantie de oorzaak worden gevonden. Het heeft geen zin gevelscheuren te herstellen zonder dat de oorzaak is gekend.

Zwaar verkeer (trillingen), ondeskundige bouw, een verlaging van het grondwaterpeil, ondergrondse lekkages, aardbevingen, … het zijn enkele mogelijke oorzaken.

Scheurherstelling gevel

Werkwijze scheurherstelling

  1. Bij scheuren wordt om de 4 lintvoegen een sleuf uitgefreesd.
  2. Deze gemaakte sleuf wordt zeer grondig schoongespoeld zodat we een goede hechting kunnen garanderen.
  3. In de bedding van deze sleuven wordt een krimpvrije mortel aangebracht.
  4. Een wokkelvormige wapeningsstaaf wordt in deze mortel geduwd.
  5. Een extra laag krimpvrije mortel wordt in de sleuf geduwd zodat de wapeningsstaaf volledig verzonken is.
  6. Tenslotte wordt de sleuf opnieuw afgewerkt met een voegspecie van ongeveer 1 cm dik.

Referenties