Spuitkurk op bestaand voegwerk

Spuitkurk kan op bestaand metselwerk worden aangebracht.

 

Alvorens spuitkurk aan te brengen is het aangewezen de ondergrond grondig te controleren.

  • Slechte voegwerken worden best eerst uitgeslepen en voorzien van nieuwe voegwerken
  • Is de kwaliteit van de voegwerken slechts in een beperkte mate aangetast, dan kan er worden geopteerd deze eerst te behandelen met een kalkkalei.
  • Ongeacht de voorbereiding, maar na het aanbrengen van de spuitkurk blijven de voegwerken zichtbaar.