Breaking News

Scheuren in gevel te Brakel

Herstellen van gevelscheuren in Brakel

Een recent gebouw … maar toch met gevelscheuren. De oorzaak ligt bij constructiefouten waarbij er foutieve berekeningen werden gedaan op het niveau van de stabiliteit. Onze diensten hebben spiraalwapeningen geplaatst en de voegwerken bijgewerkt waar nodig.

Meer lezen »
Herstellen van scheuren in gevel

Gevelscheuren herstellen – Zonnestraat – Ronse

Muroflex heeft hier volgende werken uitgevoerd: Herstellen van beschadigde voegen, aangepast met kleurpigmenten om veroudering na te bootsen en het verschil te beperken met overige voegwerken. Plaatsen van spiraalwapeningen om gevel zo veel als mogelijk te stabiliseren. Schoren van vensters om daarna te verstevigen.

Meer lezen »
herstel gevelscheuren kortrijk

Herstellen van gevelscheuren in Kortrijk

Een grondige gevelrenovatie in Kortrijk. Muroflex werd aangesproken voor het stabiliseren van de gevelscheuren. Muroflex heeft hier de scheurherstelling als volgt uitgevoerd: Sleuven werden uitgeslepen. Specifieke spiraalwapening werd in de sleuven geplaatst met een ankermortel. Alles werd afgewerkt met nieuwe voegwerken. De bouwheer zal later de gevel opnieuw beschermen met een nieuwe gevelverf.

Meer lezen »
Verankeren gevel Mechelen

Herstel van gevelbarsten in Mechelen

Werken in Mechelen opgestart. Extreme barsten in de gevel. Volgens het studiebureel is deze schade het gevolg van een combinatie van oorzaken. Hierbij wordt gewezen op waterinfiltratie, wegenwerken en werken in de kelder. Om extra schade en ongevallen te vermijden werden door Muroflex de nodige schoren als ondersteuning geplaatst en werden geveldelen verankerd. In een

Meer lezen »
betonherstelling linteel

Muroflex herstelt of vervangt lintelen

Lintelen zorgen voor een duurzame stabiliteit van de gevel. Zijn de lintelen (ook wel lateien genoemd) beschadigd dan komt deze stabiliteit in het gedrang en is het dikwijls de oorzaak van ernstige gevelscheuren. Afhankelijk van het type linteel moet het linteel worden vervangen, moet er extra wapening boven het linteel worden voorzien of is er

Meer lezen »
gevelscheuren herstellen spiraalwapening

Muroflex herstelt een achtergevel met spiraalwapeningen

Vooraleer de gevel wordt voorzien van een gevelisolatie en een gevelbezetting is het noodzakelijk om de structuur van de gevel grondig te controleren op bestaande gevelscheuren, loszittende geveldelen, enz … Voor zoveel als mogelijk wordt eveneens een risicoprofiel opgesteld met betrekking tot toekomstige gevelscheuren. Enkel bij een stabiele ondergrond kan een gevel verder worden afgewerkt

Meer lezen »