Herstellen of vervangen van lateien of lintelen

Een latei herstellen of vervangen?
Eerst een vooronderzoek.

Aangezien de beoordelingscriteria sterk verschillen van elk schadebeeld (aard van de constructie, bloot-stellingsgraad, leeftijd, enz …), is het onmogelijk een vaste lijst op te stellen van de uit te voeren oplossingen.

Een deskundig vooronderzoek door Muroflex zal bepalen of een latei (linteel) kan worden hersteld of moet worden vervangen.

Schade aan een latei

Een latei (of in Vlaanderen ook een linteel genoemd) zorgt ervoor dat een wanddoorbreking door bijvoorbeeld een deur, een poort of een raam op een structureel veilige manier wordt gedragen. Deze draagconstructie zal het gewicht dragen van de bovenliggende geveldelen en het vervolgens overbrengen op de geveldelen naast de wanddoorbrekingen.

Een latei kan bestaan uit beton, hout, staal, een draagsteen, enz … Vooral bij oudere gebouwen zijn deze draagconstructies dikwijls aangetast.
De draagconstructie komt hierdoor in stabiliteitsgevaar en kan bovendien extra gevelscheuren veroorzaken.

Hoe een latei herstellen of vervangen

  • Aanbrengen wapening in de lintvoegen boven de bestaande lateien
    Wanneer de schade van een latei relatief beperkt is kan het voldoende zijn om spiraalwapening in de lintvoegen aan te brengen.

  • Vervangen van de lateien
    Stalton latei, voorgespannen betonbalken, …

  • Herstellen betonrot
    Draagconstructies in beton kunnen in bepaalde situaties worden hersteld. Is de schade te groot dan moet de betonconstructie worden vervangen.

Stalton balk latei

Staltonlatei

Een Staltonlatei is een geprefabriceerde latei in voorgespannen beton met een rand in gebakken aarde.
Een structureel zeer stabiele oplossing boven ramen, deuren, poorten en andere openingen in geveldelen.
De Staltonlatie bestaat in verschillende breedtes, hetzij 9 cm, 12 cm, 14 cm en 19 cm.

Een latei in beton

Voorgespannen lateien in beton
Beton met wapening

Holle lateien in beton
Lichter in gewicht door de uitsparing. Bij de producten van holle lateien wordt de wapening met afstandhouder in de juiste positie gehouden. Dit garandeert een perfecte stabiliteit van de latei.

L-profielen

L-profiel gegalvaniseerd
L-ijzer in gegalvaniseerd ijzer

Scaldex-L-profiel
L-profiel in verzinkt staal

Catnic-lateien
De lateien worden vervaardigd uit continu dompelverzinkt plaatstaal. De lateien worden bijkomend afgewerkt met een zwart gekleurde polyester poedercoating.

Lateien met betonrot herstellen

Herstellen van lateien met betonrot
Draagconstructies met betonrot kunnen in bepaalde situaties worden hersteld. Het garanderen van de dragende structuur van de latei is bepalend voor de herstelmethode van de betonschade.

Vervangen van de betonnen lateien
Is de schade te groot dan moet de betonconstructie worden vervangen.

Referenties