Muroflex herstelt betonschade

logomuroflex

Betonschade ... een risico

Visueel herkent iedereen het probleem van betonschade. 

Los brokkelende constructies, scheuren, barsten, ontoelaatbare vervormingen, verkleuringen, extra ruwheid, poreusheid, vochtplekken, …

Een duurzame betonherstelling is noodzakelijk om de verdere betonschade een halt toe te roepen.

 

Verschillende oorzaken van betonschade

 • Mechanische oorzaken betonschade
  Trillingen, bewegingen, overbelasting, …

 • Fysische oorzaken betonschade
  Krimp, thermisch, slijtage, …

 • Chemische reacties in beton
  Alkali, biologisch, …

Een deskundig vooronderzoek

Aangezien de beoordelingscriteria sterk verschillen van elk schadebeeld (aard van de constructie, blootstellingsgraad, leeftijd, enz …), is het onmogelijk een vaste lijst op te stellen van de uit te voeren proeven en de betonrenovatietechnieken.

Door een deskundig vooronderzoek kan Muroflex de omvang van de betonschade inschatten, de schade-oorzaken juist bepalen en de meest geschikte herstellings- of beschermingsmethode voorstellen. 

Minimaal een visuele inspectie:

 • Wat is het uitzicht van het betonoppervlak
 • Is er sprake van betonverkleuringen door roest, vocht, …
 • Is er reeds een afschilfering van de cementhuid
 • In hoeverre is er afbrokkeling van het beton. 
 • Komen er delen los en komt de stabiliteit hierdoor in gevaar (lateien, balkonnen, bruggen, … )
 • Is er blootliggende wapening zichtbaar
 • Grindnesten of luchtbellen aanwezig
 • Werden er reeds vroeger betonherstellingen uitgevoerd

Na het uitvoeren van visuele inspectie van het beton is het dikwijls aangewezen om testen te laten uitvoeren op kernen door erkende laboratoria.

Carbonatatiediepte aantonen met fenolftaleïne

Om de ernst van de betonschade door carbonatie aan te tonen gebruiken we fenolftaleïne.

Een breukvlak of een boorkern wordt besproeid met deze indicatoroplossing. Niet gecarbonateerd beton kleurt paars. Aangetast beton verkleurt niet.

Betonherstelling
Betonherstellingen gent

Betonrenovatie door Muroflex

 • Betonherstel
  Handmatige herstellingen, herstellingen met een spuitapplicatie, injectiewerken en kathodische bescherming.
 • Betonversterking
  Er is de keuze uit verschillende technieken. In eerste instantie denken we aan het plaatsen van nieuwe stalen wapeningen, maar evenzeer door toevoeging van aramide- of koolstofweefselnetten.
 • Betonbescherming
  Het aanbrengen van een duurzame betonbescherming zal voorkomen dat schadelijke materialen opnieuw in het beton kunnen binnendringen, we denken hierbij aan vloeistoffen en gassen. De betonbeschermingstechnieken zijn gebaseerd op het beperken van de doorlaatbaarheid van het beton en het verminderen van de porositeit van het beton.

Referenties