Betonschade, de herstelling en de bescherming van beton

muroflex-icon.png

Na de enorme toename van het betongebruik in de jaren ’60, kon men in de jaren ’80 een significante stijging van het aantal te herstellen betonconstructies vaststellen, waardoor de betonherstellers steeds meer opdrachten kregen.

In de beginjaren werd betonherstelling veelal beschouwd als de loutere verhelping van een esthetisch probleem dat om het even wie kon oplossen.

Gaandeweg kreeg men echter een beter inzicht in de schade-oorzaken van beton en werd men er zich van bewust dat een degelijke betonherstelling een grondige kennis vereist van zowel het beton, als de beschikbare behandelingsmethoden.

Daarom zag men vanaf het einde van de jaren ’80 verschillende gespecialiseerde betonherstellers op de markt komen.

Bekwaamheid in betonherstelling

Volgens de norm NBN ENV 15049 (51) vereist elke bescherming of herstelling van betonnen constructies een grondige voorbereiding. De norm deelt het herstelproces op in de volgende hoofdonderdelen:

  • Beoordeling van de toestand van de structuur5
  • Identificatie van de schade-oorzaken
  • Bepaling van de objectieven van de herstelling en de bescherming
  • Keuze van de methode
  • Vastleggen van de vereisten waaraan de producten of systemen moeten voldoen
  • Vastleggen van de onderhoudseisen die eigen zijn aan de gekozen bescherming of herstelling

Om de eerste twee onderdelen van het herstelproces tot een goed einde te brengen, moet men weten onder welke vorm betonschade kan optreden, welke schadeoorzaken er bestaan en hoe deze oorzaken herkend kunnen worden.

Contacteer ons

Mail ons

info@muroflex.be

Bel ons

+32 (0)55/ 50 00 42

Bezoek ons

Steenweg Deinze 150, 9810 Nazareth, Belgium