Bescherming van de betonwapening en oppervlakteherstel

muroflex-icon.png

Wanneer de wapening van het beton is gecontroleerd kan deze vervolgens op 2 manieren worden beschermd

  • Ofwel maken we gebruik van een epoxycoating
  • Ofwel is er de keuze te werken met een fijne herstelmortel

Wanneer er wordt gewerkt met een hydraulische herstelmortel dan is er geen bescherming nodig. Er ontstaat namelijk een nieuwe passivatielaag op het staal door het alkalisch karakter van de mortel.

Herstellen van het oppervlak van de beton

Twee technieken zijn van toepassing:

  • Een zachte restauratie waarbij gebruik wordt gemaakt van mortels
  • Een harde restauratie waarbij beton gegoten of gespoten wordt

Zachte restauratie van beton

Hier wordt gebruik gemaakt van mortels, hetzij cementgebonden mortel (CC-mortels) of hetzij kunstharsgebonden mortels (PC-mortels). Bij cementgebonden mortels zijn er geen of maximum 5% aan polymeren aanwezig. Naast polymeren kunnen we bv. ook nog extra hulpstoffen hebben zoals luchtbelvormer en plastifieerders.

Bij kunstharsgebonden mortels is kunsthars het enige bindmiddel, zijnde dat er op vandaag nog enkel sprake is van epoxyharsen. We kunnen dus in feite ook meer en meer spreken over epoxyharsgebonden mortels.

Beide samenstelling hebben voor en nadelen. Een derde soort kan mogelijks de oplossing zijn omdat deze een combinatie is van beide en dus mogelijks een antwoord kan zijn op eisen die in deze specifieke situatie dient te worden gesteld. Cementgebonden polimeergemodificeerde mortels of kortweg PCC-mortels.

Cementgebonden mortels voor betonherstel

Cementgebonden mortels hebben het grote voordeel enorm eenvoudig in gebruik te zijn, en we kennen ook ruimschoots de eigenschappen van deze producten. Deze mortels zijn trouwens qua samenstelling ook weinig verschillend van beton, dus hoog alkalisch waardoor de wapening opnieuw zal passiveren. Met andere woorden er treedt een re-alkalisatie op.

Het nadeel kan zijn dat tijdens het re-alkalisatie-proces de hydrolxyl-ionen uit de nieuwe aangebrachte mortellaag migreren naar de oude beton, waardoor de nieuwe uiteindelijk minder alkalisch wordt, met alle gevolgen vandien.

Doordat de herstelmortel quasi dezelfde eigenschappen heeft als het beton, zal deze ook niet bestand zijn tegen een chemisch agressief milieu en de herstelde laag zal mogelijks opnieuw snel worden aangetast. Door de hoge water/cementfactor zal mortel ook onderhevig zijn aan krimpvorming en is een minder optimale hechting zeker niet uit te sluiten.

De buigsterkte, de treksterkte en rekcapaciteit van dergelijke herstelmortels is eerder gering. Bovendien is het onmogelijk om met deze producten te werken in verschillende dunne reparatielagen. Cementmortel die namelijk wordt aangebracht op een droge ondergrond ontrekt al het vocht uit de nieuwe laag en een goede hechting kan hierdoor niet tot stand komen.

Kunstharsgebonden mortels voor betonherstelling

Dankzij de chemische samenstelling zijn kunstharsgebonden mortels vlot verwerkbaar. De uithardingstijd kan aangepast worden aan de situatie. Een epoxymortel is ook vrij temperatuurgevoelig. In de winterperiode zal er bijvoorbeeld een sneller hardende epoxyhars gebruikt worden dan in de zomer.

Een poxymortel is ook redelijk krimpvrij waardoor minder spanningen op het hechtvlak zullen optreden. Wordt de mortel op een droge ondergrond aangebracht dan zullen we over een optimale hechting beschikken. Zeker een duidelijk verschil in vergelijking met cementgebonden mortels.

Omdat deze mortels niet alkalisch zijn en dat wapening hierdoor niet kan gepassiveerd worden is het aan te raden de ontroeste wapening een beschermende coating aan te brengen.

Esthetisch moeten we er wel rekening mee houden dat deze kunstharsgebonden mortels of dus epoxymortels visueel verschillend zijn dan gewone beton. Een eventuele afwerklaag, al of niet met een coating, zal dus nodig zijn om een egaal effect te bekomen.

 Betonherstel met cementgebonden polymeergemodifieerde mortels


Zoals reeds eerder aangehaald is deze soort een combinatie van de mortels op basis van cement enerzijds en de mortels op basis van polimeren of epoxy anderzijds.

De verhoudingen polimeren of cement zullen bepalend zijn voor de herstelling van deze specifieke beton aantasting. Een grondig vooronderzoek zal hier uitwijzen welke methode en welke verhouding zich hier opdringt.

Contacteer ons

Mail ons

info@muroflex.be

Bel ons

+32 (0)55/ 50 00 42

Bezoek ons

Steenweg Deinze 150, 9810 Nazareth, Belgium