Hoe ontstaan scheuren in een gevel?

Oorzaken van gevelscheuren

Diverse oorzaken, al of niet in combinatie, kunnen gevelscheuren als gevolgschade hebben.

Ziehier een overzicht van de meest voorkomende oorzaken van gevelscheuren:

 • Leeftijd van de woning
  In het verleden werd een woning anders gebouwd dan de uitgebreide bouwtechnieken waarmee we vandaag worden geconfronteerd. Bij een zeer oude woning is de fundering eerder beperkt en ook het metselwerk is niet vergelijkbaar met de huidige bouwtechnieken en bouwmaterialen. Het is dan ook niet onlogisch dat dit op termijn gevolgen heeft met betrekking tot de gevelstabiliteit. Deze materie is zeer uitgebreid en kent talrijke vormen van gevolgschade, waarbij gevelscheuren veel voorkomend zijn.
 • Veranderingen in de ondergrond al of niet veroorzaakt door klimaatverandering
  Een droge ondergrond heeft een ander volume dan een vochtige ondergrond. Klimatologische invloeden door regen, wind, zon, sneeuw, … hebben allemaal een invloed op deze ondergrond. In het bijzonder de klimaatverandering zoals we de laatste jaren ervaren heeft gevolgen. De extreme lange periodes van droogte, regen, … zorgen ervoor dat de veranderingen extremer worden en soms blijvend zijn. Funderingen kunnen meestal een en ander ‘verdragen’, maar vooral oudere woningen zijn hier dikwijls niet tegen bestand. Funderingen zijn hierdoor niet langer stabiel waardoor spanningen op de gevel doorgaans zorgen voor duidelijk zichtbare gevelscheuren.
 • Zettingen van de ondergrond
  Aansluitend op wat we hierboven omschreven spreken we over het ‘zetten van een woning’ eerder bij recente woningen. Het gewicht van een woning is uiteraard niet gering en zal zorgen voor een duidelijke druk op de ondergrond, dat als het ware ware wordt samengedrukt. Funderingen kunnen deze spanningen opvangen, maar wanneer de fundering niet correct werd berekend is schade aan zowel de fundering als aan de gevel niet uit te sluiten.
 • Bouwtechnische constructiefouten en/of foutieve berekeningen bij draagelementen
  Draagvloerplaten en/of funderingen kunnen te licht zijn berekend waardoor bv. muren, steunbalken, … die steunen op deze dragende elementen in beweging komen ten opzichte van de andere constructiedelen. Er ontstaan scheuren in deze gevels de muren waar de spanningen het hoogst zijn.
 • Doorbuigen van constructiedelen
  Vooral bij lateien (in Vlaanderen ook wel lintelen genoemd) is de problematiek sterk aanwezig. Een latei zorgt ervoor dat er in een gevel openingen mogelijk zijn voor ramen, deuren, poorten, … maar bij een foute berekening of een foute plaatsing kunnen deze al of niet op korte of langere termijn doorbuigen. Gevelscheuren zijn hierdoor quasi onvermijdelijk.
 • Thermische spanningen
  Thermische spanningen ontstaan door temperatuurverschillen. Bij koude temperaturen krimpen bouwmaterialen, bij warme temperature zetten bouwmaterialen uit. De thermische krimp en uitzetting van de bouwmaterialen veroorzaken extra spanningen in de muren en de gevels. Bij de constructie dient hiermee rekening te worden gehouden. Een foute inschatting kan resulteren in gevelscheuren.
 • Trillingen in de omgeving
  Druk verkeer, een slecht wegdek, bouwwerken in de buurt, renovatiewerken, … zijn enkele mogelijke oorzaken waardoor scheuren in een gevel kunnen ontstaan.
 • Krimp, kruip en elastische vervormingen van beton
  Pas gestort beton, beton in uithardingsfase of beton na verschillende jaren hebben steeds een andere volume. Wordt deze beton belast dan komt deze beton extra onder druk en zal er sprake zijn van een doorbuiging van het beton. Is deze doorbuiging niet correct berekend dan kunnen hierdoor scheuren in de muren ontstaan.
 • Vochtproblemen
  Opstijgend vocht, infiltraties van water, overstromingen, … kunnen schade aan de muren en gevels veroorzaken. Deze schade zorgt voor structurele problemen waardoor muren en gevels niet langer stabiel zijn. Gevelscheuren zijn hierdoor niet uit te sluiten.
 • Betonrot, doorgaans bij de dragende muren en gevels
  Bij aangetast beton is er sprake van een toename van het volume van de wapening. Wanneer deze betonconstructies een dragende functie hebben kunnen de bovenliggende muren en gevels vervormen en gevelscheuren veroorzaken.

Vraag een diagnose

Om een doeltreffende aanpak te garanderen is een correcte diagnose noodzakelijk. Tijdens een dergelijke diagnose wordt de oorzaak achterhaald en wordt een plan uitgewerkt om de stabiliteitsproblemen aan te pakken. Vraag een gratis diagnose >> 

Contacteer ons

Mail ons

info@muroflex.be

Bel ons

+32 (0)55/ 50 00 42

Bezoek ons

Steenweg Deinze 150, 9810 Nazareth, Belgium