Breaking News

Scheurherstelling Brussegem

Muroflex herstelt gevelscheuren in Brussegem

Een oude boerderij met tal van gevelscheuren. De gevelscheuren werden voorzien van spiraalwapeningen waardoor de gevel opnieuw een stabiele structuur krijgt. De gevel kan nu worden afgewerkt met een kalei en schilderwerken.  

Meer lezen »

Gevelsanering en scheurherstellingen in St.Amandsberg (Gent)

Een grondige gevelsanering waarbij gevelscheuren worden hersteld en oude voegen worden uitgeslepen om te vervangen door nieuwe waterwerende voegwerken. Ontbrekende stenen werden opnieuw gemodelleerd en zorgen voor een quasi onzichtbare herstelling. Dankzij de spiraalwapening worden gevelscheuren in de toekomst zoveel als mogelijk vermeden. Muroflex zorgt hier voor een stevige en structureel stabiele gevel … een

Meer lezen »
gevelscheuren-meten-muur

Een scheur in de gevel meten

De oorzaak van een gevelscheur achterhalen is belangrijk, maar het is even belangrijk om te vernemen of deze gevelscheur zich stabiliseert of dat er sprake is van een steeds groter wordende gevelscheur. Een aanhoudende gevelscheur creëert extra trekkrachten en resulteert in steeds grotere scheuren in de gevel. Meten is weten … het klinkt wat clihé

Meer lezen »
Herstel scheuren gevel

In Oostakker worden de gevelscheuren hersteld en een latei wordt vervangen

In Oostakker worden de gevelscheuren hersteld. De zone boven het raam moet worden uitgebroken wegens een te ver gevorderde gevelscheur. Een L-profiel wordt geplaatst als extra ondersteuning en het metselwerk wordt opnieuw opgetrokken. Deze zone wordt bovendien extra verstevigd met spiraalwapeningen van 2,5 lm. Boven de deur wordt de gevelscheur hersteld met spriraalwapeningen. Het resultaat

Meer lezen »
Scheuren in gevel

Muroflex herstelt gevelscheuren in Pollare

Deze woning had oorspronkelijk problemen met de fundering, met gevelscheuren als gevolgschade. Eerder heeft de klant de woning opnieuw van een fundering onder de woning voorzien. Muroflex herstelt vervolgens de gevelscheuren. De voegen werden voldoende diep uitgeslepen en daarna van spiraalwapening voorzien. Uiteindelijk werd het alles opnieuw gevoegd en zijn de herstellingen hierdoor quais onzichtbaar.

Meer lezen »
hydrofuge van gevel

In Dilbeek werd een gevel behandeld met een Hydrofuge in gelvorm

Om de gevel optimaal te beschermen tegen regendoorslag, vuil en mossen werd de gevel behandeld met een hydrofuge. Bovendien werd er geopteerd voor een hydrofuge met 40% actieve stof. In tegenstelling tot een hydrofuge met 25 % actieve stof is deze extra duurzaam. Meer info over het hydrofoberen van deze gevel > https://muroflex.be/realisatie/gevelbescherming-met-hydrofuge-vleermuisstraat-dilbeek/

Meer lezen »