Straalmiddelen

Olivinezand
 
Olivinezand wordt voornamelijk toegepast als straalmiddel voor het stralen van hout.
 
Anderzijds kan Olivinezand ook worden gebruikt voor het schoonzetten en het zand- of nevelstralen van gevels en beton.
 
Olivinezand is een zandkorrel die stuk slaat zodra het straalmiddel in contact komet met het hout, de gevel of het beton. Tijdens deze reactie komt er een kinetische energie vrij die voor een reinigende werking zorgt.
 
De inslag van de korrel is aanzienlijk minder in vergelijking met de andere straalmiddelen. Hierdoor wordt de structuur van de gevelsteen veel minder beschadigd. De toplaag blijft als een ware voor een zeker niveau bewaard.
 
Een ander voordeel van Olivinezand is het ontbreken van ijzerdeeltjes. De gestraalde materie blijft hierdoor gevrijwaard van ijzerdeeltjes die mogelijks schade zouden kunnen veroorzaken op termijn.
 
Olivinezand is vrij broos van structuur en dankt zijn naam aan de olijfgroene kleur. De hardheid situeert zich tussen 6,5 en 7,0 Mohs.
 
Olivine bevast geen kwarts waardoor er, in tegenstelling tot de andere straalmiddelen, bij het breken van de zandkorrel geen kwarts kan vrijkomen. Kwarts veroorzaakt longemfyseem en andere nare ziektes, waardoor ook de regelgevingen steeds strenger worden.
 
Olivinezand is een kwartmiddel voor éénnmalig gebruik.
 
De korrelgrootte in mm:
- 0,063 > 0,250 mm
- 0,106 > 0,500 mm
- 0,212 > 1,180 mm

 

Speedblast (Garnet)

Garnet is een natuurlijk voorkomend mineraal. Garnet is niet giftig en veroorzaakt geen gevaar voor gezondheid en milieu. Garnet is chemisch inert en bevat geen vrij kwarts. 
 
Het straalmiddel is uitermate geschikt voor het reinigen van gevels, het reinigen van beton, het verwijderen van graffiti, het reinigen en opruwen van oude verflagen, ...
 
Het is een vrij grof straalgrit dat meermaals kan worden gebrukt. Het is bovendien niet splijtend waardoor ook de milieunormen beter worden gerespecteerd.
 
Garnet is niet giftig en veroorzaakt geen gevaar voor gezondheid en milieu. Garnet is chemisch inert en bevat geen vrij kwarts. 
 

Straalgrit (Hoogovenslak)

Dit straalmiddel is de goedkoopste en wordt gebruikt voor het opruwen van beton, verwijderen van verf, verwijderen van roest van staal, enz ...
 
Deze ruwere straaltechniek wordt in belangrijke mate bepaald door de korrelgrootte van het straalmiddel. Daarom wordt het bij gevels enkel gebruikt wanneer de ondergrond relatief ruw mag worden gezet, denken we bv. aan een verdere afwerking met crepi.

Straalzand M31 - M32

De kwartszanden worden na ontginning industrieel bewerkt: gezeefd, gewassen en geklasseerd en is één van de goedkopere straalmiddelen.
 
In de Belgische wetgeving (Codex arbeidsveiligheid, Hfdst 1, Titel V, art.37) en Nederlandse wetgeving (Arbeidsomstandighedenbesluit Hfdst 4, afd.6, art.4.61) wordt het gebruik van straalmiddelen met een kristallijn silica gehalte van > 1% verboden omwille van het mogelijk ontstaan van respirabel kristallijn silica stof. 
 
Gebruik van straalmiddelen met meer dan 1% siliciumdioxide kan toegelaten zijn, wanneer ze plaatsvinden in openlucht of hermetisch gesloten ruimtes wanneer bijkomende preventiemaatregelen ter bescherming van de werknemer worden genomen. Mogelijk dient een aparte toelating van de bevoegde overheid bekomen te worden.