Voegwerken met kalkmortel

Vooral bij monumenten, oudere gevels, gevels waarbij de voeg eerder uit zavel bestaat, gevels met sterk verweerde en poreuze bakstenen, ... is het eerder aan te bevelen voegwerken te herstellen of te vernieuwen met aangepaste kalkhoudende voegenmortels.

Door de voegwerken uit te voeren met een aangepaste kalkmortel kunnen de verschillen in spanningskracht worden beperkt, dit sterk in verschil met een klassieke voegmortel.

Voegenmortel

Het is aan te bevelen te werken met een kalk- en trashoudende, kant-en-klare droge mortel met een sulfaatresistentie en een lage werkzame alkaligehalte.

De verharding van de kalkmortel vindt zowel hydraulisch als carbonatisch plaats. De kalkhoudende mortel beschikt over een goede hechting en er praktisch geen sprake van scheurvorming door de geringe sterkten en de goede verhoudingen van buigtrek- tot druksterkte.

De voegmortel is vochtongevoelig, dampdoorlatend, waterwerend en vochtbestendig.

De voegenmortel kan uiteindelijk van een hydrofoberende samenstelling worden voorzien of er kan worden gekozen om eindelijk de volledige gevel van een hydrofuge te voorzien.

Wat is tras

Tras is gebroken en fijngemalen tufsteen. Het is van vulkanische oorsprong en wordt gewonnen in de Eifel. Tras is een natuurlijk gevormde puzzolaanaarde.

Tras wordt toegepast als toeslagstof voor mortel en beton, waar het de verwerkbaarheid verbetert. Door chemische reacties bij het binden en verharden van beton en mortel komt warmte vrij. Dit speelt vooral een rol bij grote volumes en geeft spanningen in de betonmassa, die tot scheurvorming kunnen leiden.

De toevoeging van tras vertraagt deze reacties. Bij het verharden van mortel of beton zijn zo een hogere dichtheid en elasticiteit te krijgen. Door tras toe te voegen kan het beton waterdicht gemaakt worden. Ook kan met minder cement worden volstaan. Vroeger, voor de komst van de goede portlandcement, werd tras toegepast in mortels die voor keldermuren, voor het trasraam en voor stenen windmolens werden gebruikt. Deze muren waren hiermee waterdicht te krijgen.

Bij de harding van cement wordt kalkhydraat afgesplitst dat aan de oppervlakte met CO2 reageert tot kalk. De reactieve SiO2 en Al2O3 in tras binden de kalk en voorkomen het wit uitslaan van het cement. Tras wordt onder andere gewonnen in de Nette-vallei, bij Andernach.