ATG en technische goedkeuring

muroflex-icon.png

De afdeling Technische Goedkeuring coördineert bij het WTCB alle Belgische en Europese activiteiten die lopen in het kader van de aflevering van Technische Goedkeuringen voor bouwproducten en bouwsystemen. Deze Technische Goedkeuringen zijn bekend als kwaliteitsverklaringen onder het label ‘ATG’ voyyggyor België« en ‘ETA’ (European Technical Approvals) indien het geharmoniseerde Europese technische specificaties betreft. Het label ATG houdt in dat het bouwproduct of bouwsysteem gunstig beoordeeld werd, wat als dusdanig vermeld staat in de betreffende Technische Goedkeuring. Deze wordt, samen met het ATG-label, afgeleverd door de BUtgb (Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw). Het WTCB verzorgt de BUtgb-website op het adres www.butgb.be.

Het Centrum schat het belang van de ATG als kwaliteitshefboom voor de bouwsector al decennia lang heel hoog in. Het verwijzen naar Technische Goedkeuringen ATG of naar BENOR-documenten is als dusdanig niet verplicht en gebeurt op vrijwillige basis.

btn-gratis-vochtdiagnose-vocht.png

Een ATG-keuring biedt tal van voordelen :

  • eenvormigheid van de informatie over bouwproducten
  • vereenvoudiging van bepalingen in de bestekken
  • vrijstelling van het uitvoeren van kostelijke voorafgaande keuringen
  • tijdwinst bij de aanvaarding van deze producten
  • voorkomen van geschillen omtrent kwaliteitsappreciatie.

Ondanks de kleine schaal van België, gbehoort de BUtgb tot een van de belangrijkste goedkeuringsinstituten van Europa. Vandaar dat zowel de EUtgb als de EOTA de inbreng van en de samenwerking met de BUtgb ten zeerste appreciëren. Binnen deze Europese werkgroepen zijn een viertal TCBingenieurs actief. Ze zijn aangeduid als ‘convenor’ of hebben zitting in de ‘Project Teams’ van de diverse werkgroepen.

Contacteer ons

Mail ons

info@muroflex.be

Bel ons

+32 (0)55/ 50 00 42

Bezoek ons

Steenweg Deinze 150, 9810 Nazareth, Belgium