Barsten in niet-dragende binnenmuren

Kunnen er scheuren ontstaan in binnenmuren?
Het antwoord is ja en dit zal dikwijls ontstaan als gevolg van het doorbuigen van de draagvloer. De draagvloer, al of niet een betonplaat, kan dan meestal niet het gewicht dragen van deze binnenmuur.

Hoe ontstaat een barst of een scheur in een binnenmuur.

In de meeste gevallen is er sprake van een horizontale scheur onderaan de binnenmuur. Deze scheur is bovendien het meest uitgesproken in het midden van muur op een zekere afstand van de steunpunten. In het midden van deze overspanning is de muur het zwakst en zal de scheur doorgaans het meest zichtbaar zijn.

In de bovenhoeken kunnen schuine barsten in de muren zichtbaar zijn. In de meeste gevallen zullen de scheuren de voegen van het metselwerk volgen.