Breaking News

Uitgebreid nieuws over scheurherstellingen en gevelwerken.

Dilatatievoeg

Muroflex plaatst dilatatievoegen

Gevelscheuren voorkomen door het plaatsen van een dilatatievoeg Temperatuurverschillen, windbelasting, trillingen,  … kunnen aanleiding geven tot het ontstaan van gevelscheuren. Om dit te voorkomen zullen we één of meerdere dilatatievoegen plaatsen. Gevelscheuren bij spouwmuren Vooral bij spouwmuren kan het temperatuurverschil tussen het binnenspouwblad en het buitenspouwblad enorm oplopen. Hierdoor ontstaan verschillende uitzettingscoëfficiënten en zullen vervormingen …

Muroflex plaatst dilatatievoegen Read More »

herstel gevelscheuren kortrijk

Herstellen van gevelscheuren in Kortrijk

Een grondige gevelrenovatie in Kortrijk. Muroflex werd aangesproken voor het stabiliseren van de gevelscheuren. Muroflex heeft hier de scheurherstelling als volgt uitgevoerd: Sleuven werden uitgeslepen. Specifieke spiraalwapening werd in de sleuven geplaatst met een ankermortel. Alles werd afgewerkt met nieuwe voegwerken. De bouwheer zal later de gevel opnieuw beschermen met een nieuwe gevelverf.

Verankeren gevel Mechelen

Herstel van gevelbarsten in Mechelen

Werken in Mechelen opgestart. Extreme barsten in de gevel. Volgens het studiebureel is deze schade het gevolg van een combinatie van oorzaken. Hierbij wordt gewezen op waterinfiltratie, wegenwerken en werken in de kelder. Om extra schade en ongevallen te vermijden werden door Muroflex de nodige schoren als ondersteuning geplaatst en werden geveldelen verankerd. In een …

Herstel van gevelbarsten in Mechelen Read More »

gevelscheuren herstellen spiraalwapening

Muroflex herstelt een achtergevel met spiraalwapeningen

Vooraleer de gevel wordt voorzien van een gevelisolatie en een gevelbezetting is het noodzakelijk om de structuur van de gevel grondig te controleren op bestaande gevelscheuren, loszittende geveldelen, enz … Voor zoveel als mogelijk wordt eveneens een risicoprofiel opgesteld met betrekking tot toekomstige gevelscheuren. Enkel bij een stabiele ondergrond kan een gevel verder worden afgewerkt …

Muroflex herstelt een achtergevel met spiraalwapeningen Read More »