Een dompelpomp, kelderdrainage … het is sterk af te raden

muroflex-icon.png

Grondwater afleiden naar een kelderput en het oppompen houdt risico’s in.

Vooreerst is er het risico van de stabiliteit van de woning. Samen met het grondwater wordt er permanent slib mee afgevoerd waardoor de ondergrond, die in feite wordt weggepompt, onstabiel wordt. Uw woning begint op een bepaald ogenblik in feite te zweven in het luchtledige. Zettingsscheuren zijn hierdoor niet langer te verhinderen. Vloerplaten die scheuren, het verzakken van de vloer, … het zijn enkele van de meest voorkomende gevolgen van het ongecontroleerd draineren en wegpompen van het grondwater.

Om deze reden is er in feite ook steeds een vergunning nodig wil je uiteindelijk grondwater oppompen.

In principe is een drainage-systeem enkel bedoeld om het sijpelwater weg te pompen.

Voorzichtigheid is ook geboden wanneer slechts een deel van de woning onderkelderd is. Wanneer je hier permanent grondwater wegpompt kan dit invloed hebben op de niet onderkelderde delen van de woning.

In streken met klei- en leemgrond moet het grondwaterpeil niet worden verlaagd om problemen te krijgen. Klei en leem hebben de eigenschap om bij nat worden uit te zetten en bij droogte te krimpen. Pomp je in deze streken het grondwater weg bij de buren dan is het niet uit sluiten dat de woning begint te zakken of te stijgen door de veranderende vochtigheidsgraad van de grond. In dit soort gebieden wordt draineren en oppompen in de meeste gevallen dan ook verboden.

Een perfect waterdichte kelder is steeds perfect mogelijk.

Laat je grondig informeren over de professionele mogelijkheden en laat de werken uitvoeren door gespecialiseerde vakmensen. De waarde van de woning zal evenredig toenemen met de afwerking ervan.

Contacteer ons

Mail ons

info@muroflex.be

Bel ons

+32 (0)55/ 50 00 42

Bezoek ons

Steenweg Deinze 150, 9810 Nazareth, Belgium