Een gevel reinigen met zure chemische reinigingsproducten

muroflex-icon.png

Bij een chemische reiniging van een gevel wordt gebruik gemaakt van een mengsel van chemische stoffen. Dit mengsel wordt op de gevel aangebracht zodat het vuil van de ondergrond oplost en/of vrijkomt.

Het type ondergrond en de mate van de gevelvervuiling zal bepalend zijn voor de keuze van het gevelreinigingsmiddel.

Hierbij moet een onderscheid worden gemaakt tussen gevelreinigingsmiddelen op basis van zuren of op basis van basen.

De gevel reinigen op basis van zuren.

De zuren zijn gekenmerkt door een lage pH-waarde, waardoor ze geschikt zijn voor het verwijderen van vuil op de gevels. Een gevel reinigen op basis van een zuur mengsel zorgt echter ook voor een risico op schade.

Om deze reden wordt de gevel meestal vooraf bevochtigd om daarna de chemische gevelreinigingsproducten aan te brengen. De reactietijden van de producten zijn product-afhankelijk. Na de inwerkperiode van de chemische gevelreinigingsproducten gerespecteerd te hebben worden deze overvloedig met water afgespoeld. Er wordt hierbij gewerkt met water onder hoge druk of met stoom om zo het vuil volledig los te maken en te verwijderen.

De ondergrond zal bepalend zijn voor de toegepaste waterdruk die eventueel kan oplopen tot 8 MPa.

Door het juiste gevelreinigingsmiddel te kiezen voorkomen we schade

Door een gevel te reinigen met chemische reinigingsproducten kunnen er achteraf uitbloeiingen ontstaan. Deze uitbloeiingen ontstaan door eventuele oplosbare zouten in chemische gevelreinigingsproducten of, eveneens mogelijk, door een chemische reactie in de materialen waardoor dergelijke zouten worden gevormd.

Om deze risico’s te beperken is het belangrijk de juiste chemische reinigingsmiddelen voor de gevel te kiezen. Het is aangewezen om alvorens definitief met de werken te starten een proef uit te voeren op een beperkt geveloppervlak, meestal wat uit zicht gelegen.

Een propere gevel is perfect realiseerbaar

Wanneer een gevelreinigingsmiddel correct is gekozen en vakkundig wordt aangebracht is de kans groot dat het oppervlakkige vuil grotendeels kan worden verwijderd zonder dat er sprake is van merkbare aantasting van de gevel.

Contacteer ons

Mail ons

info@muroflex.be

Bel ons

+32 (0)55/ 50 00 42

Bezoek ons

Steenweg Deinze 150, 9810 Nazareth, Belgium