Dilatatievoegen

Dilatatievoeg
20231025_101703

Muroflex plaatst of herstelt dilatatievoegen

Gevelscheuren voorkomen door het plaatsen van een dilatatievoeg

Temperatuurverschillen, windbelasting, trillingen,  … kunnen aanleiding geven tot het ontstaan van gevelscheuren. Om dit te voorkomen zullen we één of meerdere dilatatievoegen plaatsen.

Gevelscheuren bij spouwmuren

Vooral bij spouwmuren kan het temperatuurverschil tussen het binnenspouwblad en het buitenspouwblad enorm oplopen. Hierdoor ontstaan verschillende uitzettingscoëfficiënten en zullen vervormingen en/of gevelscheuren, zowel horizontaal als verticaal, een logisch gevolg zijn.
Ook het gebruik van verschillende materialen heeft aanleiding tot extra spanningen op deze muren.

 

 

3 soorten dilatatievoegen om gevelscheuren te voorkomen

  • Koude dilatatievoeg
    Deze voeg is ongeveer 1 mm. en is eerder van toepassing bij blokkenbouw en betonbouw. Bij klassieke steense muren wordt deze techniek zelden toegepast.
  • Open dilatatievoeg
    De voegbreedte is doorgaans ongeveer 5 mm. Hier wordt meestal met profielen gewerkt.
  • Gevulde dilatatievoeg
    Gevulde of gesloten dilatatievoegen zijn bewegingsvoegen van ongeveer 10 mm en die in 2 richtingen vervormingen en/of bewegingen toelaten. Dergelijke voegen moeten worden voorzien van een rugdekking en vervolgens van een kit.

Referenties