Muroflex Hydrofuge WS 25

muroflex-icon.png

Muroflex Hydrofuge WS 25 om uw gevel te beschermen tegen regen, vuil, mossen en schimmels

Muroflex Hydrofuge WS 25 is een gebruiksklare hoogwaardige hydrofugecrème op een silaan-siloxaan basis voor het behandelen van baksteen, minerale pleisters, betonklinkers en natuursteen. De silaan dringt diep in de ondergrond door. Door een chemische reactie wordt er een siliconenhars gevormd.

 

VERBRUIK

 • 0,2 – 0,6 liter per M² afhankelijk van de te behandelen ondergrond.
 • Het is aan te raden eerst een staal te zetten om zo het juiste verbruik en uitzicht te bepalen.

VERWERKING

De ondergrond moet eerst worden gereinigd met water onder hoge druk, door zandstraling of door een chemische reiniging. De beschadigde ondergrond moet hersteld worden, evenals de scheuren en barsten.

Muroflex Hydrofuge WS 25 mag men alleen toepassen op een zuivere en droge ondergrond.

Het product kan men aanbrengen met rol, borstel of airless. Afhankelijk van de ondergrond kan in 1 bewerking tot 300 ml worden aangebracht. Bij oppervlakken boven het hoofd kan men tot 250 ml aanbrengen. Een tweede laag kan ook aangebracht worden maar is niet noodzakelijk indien de eerste laag gelijkmatig aangebracht geworden is. Niet te behandelen oppervlakken dienen afgeschermd te worden tijdens de behandeling.

EIGENSCHAPPEN

 • Goede waterwering en waterafstotend.
 • U.V.- bestendig.
 • Kan zonder morsen of verlies aangebracht worden.
 • Waterdampdoorlaatbaar.
 • Diepe indringing.
 • Bijna geen verkleuring, wel opletten voor arduin
 • Milieuvriendelijk
 • Hoge alkalibestendigheid
 • Vermindert mos -en algengroei.

PRAKTISCHE EIGENSCHAPPEN VAN HET PREPARAAT

 • Uitzicht: witte, melkachtige pasta
 • soortelijk gewicht: 1,00
 • PH – waarde: neutraal
 • Aktieve stofgehalte: 20%
 • Reuk: product eigen
 • Vlampunt: niet van toepassing

BEWARING

Maximaal 12 maanden in gesloten verpakking en vorstvrije omgeving. Temperaturen boven de 30°C zijn af te raden. Verpakking beschermen tegen direct zonlicht.

Voor meer gegevens, gelieve ons veiligheidsinformatieblad van Muroflex Hydrofuge WS 25 te raadplegen.

Alle inlichtingen worden steeds zonder enigerlei verbintenis onzerzijds verstrekt. De gebruiker van onze producten is zelf verantwoordelijk voor het naleven van de wettellijke veiligheidsvoorschriften terzake. Alle schade veroorzaakt door verkeerd gebruik valt ten laste van de gebruiker.

Contacteer ons

Mail ons

info@muroflex.be

Bel ons

+32 (0)55/ 50 00 42

Bezoek ons

Steenweg Deinze 150, 9810 Nazareth, Belgium