Uw gevel reinigen met de nevelstraaltechniek om zoveel als mogelijk gevelschade te voorkomen en toch grondig uw gevel te reinigen.

muroflex-icon.png

Door de gevel te reinigen met de techniek van het nevelstralen kan de schade aan de gevel in een belangrijke mate worden beperkt.

Lagedruknevelstralen (1-8 bar) en een zeer fijn zand worden door middel van lucht en een weinig water tegen het oppervlak geblazen. Deze allernieuwste straaltechniek wordt ook goedgekeurd door ‘Monumentenzorg’. Dankzij deze techniek wordt enkel het vuil weggenomen en geen basismateriaal, waardoor zelfs de kleinste details zichtbaar blijven op het te reinigen oppervlak.

Gevelschade beperken tijdens het reinigen van de gevel door het combineren van lucht, water en een straalmiddel

De nevelstraaltechniek is een variatie van het drukluchtstralen. Met geringe variabele waterhoeveelheden wordt een fijne nevel voor het binden van stoffen verkregen. Straaldruk, straalmiddel en nevelhoeveelheid worden ter plaatse, afhankelijk van de te reinigen ondergrond ingesteld.

Het voordeel van deze techniek is de geringe waterbelasting aan de gevel (waardoor extra schade wordt voorkomen) met een optimum aan reinigingseffect zonder agressieve bijwerkingen.
Het praktisch droge residu kan meestal als bouwafval afgevoerd worden.

In de praktijk komt het er bovendien op neer dat er op de werf geen extra elektriciteitsaansluiting nodig is en een normale wateraansluiting ter bevoorrading van het drukvat voldoende is.

Contacteer ons

Mail ons

info@muroflex.be

Bel ons

+32 (0)55/ 50 00 42

Bezoek ons

Steenweg Deinze 150, 9810 Nazareth, Belgium