4 huizen – Gevelreiniging – Herstellen voegwerken – Gevelbescherming met hydrofuge, … – Verdedigingstraat – Gent

Muroflex heeft hier de volgende werken uitgevoerd

 • Betreft 4 huizen, 40 lm gevel, 8 m hoog, 6 openingen per woning
 • Steigeropbouw (doorloopstelling en afzeilen van de stelling)
 • Gevelwerken
  • Gevelreiniging
   • Aanbrengen chemisch reinigingsproduct
   • Gevel reinigen met water onder hoge druk
   • Gevel reinigen met nevelstralen
  • Uitslijpen, uithakken en herstellen van de voegwerken
  • Aanbrengen gevelbescherming met een Lamscobel Hydrofuge WS 25 >>. Een gevelbescherming tegen regendoorslag, vuil en mossen.