Herstellen gevelscheuren en betonherstelling – Duinhelmstraat – Oostende

Het gebouw is gelegen in de Duinhelmstraat. De straat werd getrokken in de jaren 1924-1926, en maakte deel uit van de tweede verkavelingsfase van de badstad Mariakerke. Tal van gebouwen dateren nog uit deze periode. Uiteraard is onderhoud en renovatie onvermijdelijk. Enerzijds hebben we te maken met de ouderdom van de gebouwen en anderzijds is er de rechtstreekse invloed van de kust, zijnde wind en zout.

Bij dit rijhuis werd Muroflex aangesproken voor het herstellen van beton en het zo veel als mogelijk stabiliseren van de talrijke gevelscheuren.

Muroflex heeft hier volgende werken uitgevoerd:

  • Herstellen van gevelscheuren. Er werden sleuven uitgeslepen en spiraalwapeningen werden voorzien.
  • Herstel van betonrot. De zones met aangetaste beton werd gedetecteerd. Vervolgens werd de visueel zichtbaar aangetaste beton verwijderd. De wapening werd behandeld en, waar nodig, werd nieuwe wapening in de beton voorzien. Met behulp van betonherstelmortels werd de beton zoveel als mogelijk hersteld.