Gevelreiniging – Herstellen gevelscheuren – Kalei – Schilderwerken gevel – Kloosterland – Schellebelle

Muroflex heeft hier volgende werken uitgevoerd

  • Schoonzetten van de gevel. De stenen zijn ernstig vervuild en aangetast. De gevel wordt gereinigd met water onder hoge roterende druk.
  • Voegwerken worden, waar nodig bijgewerkt.
  • Gevelscheuren worden hersteld. De voegen worden voldoende diep uitgeslepen en spiraalwapeningen worden in een krimpvrije mortel geplaatst. Daarna worden de voegen opnieuw afgewerkt.
  • De gevel wordt afgewerkt met een kalei op basis van kalk. Hierdoor krijgt de gevel opnieuw een mooi uitzicht.
  • Omdat de kalei geen bescherming beidt tegen vuil, mossen, regen en ander vocht, wordt een beschermende gevelcoating aangebracht op basis van een elastische matte siloxan. De gevel wordt hierdoor optimaal beschermd. De gevel extra dampopen, waardoor het aanwezige gevelvocht vlot kan verdampen. Tenslotte zorgt de aangebrachte gevelcoating voor een egaal uitzicht.