Gevelbezetting spuitkurk – Brielstraat – Gijzenzele

Hier werden volgende werken uitgevoerd

  • Plaatsen gevelstellingen
  • Gevelbezetting spuitkurk
    • Controle ondergrond
    • Aanbrengen grondmortel en glasvezelnet tegen scheurvorming
    • Tussenlaag met een gepigmenteerde mortellijm
    • Afwerking met spuitkurk