Gevelbezetting Spuitkurk – Wijkschoolstraat – Scheldewindeke

Volgende werken werden hier uitgevoerd:

  • Steigeropbouw
  • Aanbrengen grondlaag met een minerale mortel
  • Inwerken van een wapeningsnet om gevelscheuren te voorkomen
  • Aanbrengen spuitkurk
  • Plaatsen gevelplint Belgische hardsteen