Het juiste straalmiddel kiezen om gevelschade te voorkomen

muroflex-icon.png

Een gevel reinigen met een straalmidel vereist een grondige voorafgaande diagnose van de ondergrond. Het levert ons het inzicht in de ondergrond waardoor er op basis van de technische informatie de juiste reinigingstechniek kan worden gekozen.
Belangrijk is er steeds op toe te zien de schade door het reinigen zoveel als mogelijk te beperken, ook al beseffen we als uitvoerder dat dit nooit 100% kan worden voorkomen.
Het kiezen van een juiste straalmiddel is bepalend om een correcte gevelreiniging te garanderen. Daarna is het een kwestie van een testvlak uit te voeren en ook de combinatie hoeveelheid, kracht, water, enz … in een optimale balans te brengen.

Olivinezand

Olivinezand wordt voornamelijk toegepast als straalmiddel voor het stralen van hout.
Anderzijds kan Olivinezand ook worden gebruikt voor het schoonzetten  van gevels in beton.

Olivinezand is een zandkorrel die stuk slaat zodra het straalmiddel in contact komt met het hout, de gevel of het beton. Tijdens deze reactie komt er een kinetische energie vrij die voor een reinigende werking zorgt.

De inslag van de korrel is aanzienlijk minder in vergelijking met de andere straalmiddelen. Hierdoor wordt de structuur van de gevelsteen veel minder beschadigd. De toplaag blijft als een ware op een zeker niveau bewaard.

Een ander voordeel van Olivinezand is het ontbreken van ijzerdeeltjes. De gestraalde materie blijft hierdoor gevrijwaard van ijzerdeeltjes die mogelijks schade zouden kunnen veroorzaken op termijn.

Olivinezand is vrij broos van structuur en dankt zijn naam aan de olijfgroene kleur. De hardheid situeert zich tussen 6,5 en 7,0 Mohs.

Olivine bevast geen kwarts waardoor er, in tegenstelling tot de andere straalmiddelen, bij het breken van de zandkorrel geen kwarts kan vrijkomen. Kwarts veroorzaakt longemfyseem en andere nare ziektes, een materie waar de laatste extreme aandacht wordt gegeven om zodoende ook de uitvoerders van deze werken te beschermen.

Olivinezand is een kwartmiddel voor éénnmalig gebruik.

De korrelgrootte in mm:

  • 0,063 > 0,250 mm
  • 0,106 > 0,500 mm
  • 0,212 > 1,180 mm

Speedblast (Garnet)
Garnet is een natuurlijk voorkomend mineraal. Garnet is niet giftig en veroorzaakt geen gevaar voor gezondheid en milieu. Garnet is chemisch inert en bevat geen vrij kwarts.

Het straalmiddel is uitermate geschikt voor het reinigen van gevels, het reinigen van beton, het verwijderen van graffiti, het reinigen en opruwen van oude verflagen, …

Het is een vrij grof straalgrit dat meermaals kan worden gebrukt. Het is bovendien niet splijtend waardoor ook de milieunormen beter worden gerespecteerd.

Garnet is niet giftig en veroorzaakt geen gevaar voor gezondheid en milieu. Garnet is chemisch inert en bevat geen vrij kwarts.

Straalgrit (Hoogovenslak)

Dit straalmiddel is de goedkoopste en wordt gebruikt voor het opruwen van beton, verwijderen van verf, verwijderen van roest van staal, enz …
Deze ruwere straaltechniek wordt in belangrijke mate bepaald door de korrelgrootte van het straalmiddel. Daarom wordt het bij gevels enkel gebruikt wanneer de ondergrond relatief ruw mag worden gezet, denken we bv. aan een verdere afwerking met crepi.

Straalzand M31 – M32

De kwartszanden worden na ontginning industrieel bewerkt. Het zand wordt gezeefd, gewassen en geklasseerd en is één van de goedkopere straalmiddelen.

In 2020 is er echter een nieuwe en strengere richtlijn uitgevaardigd om de gezondheidsrisico’s bij deze techniek te beperken.

***
Respirabel kristallijn silica
In bijlage I van de richtlijn worden “Werkzaamheden waarbij men wordt blootgesteld aan door een werkprocedé gegenereerd respirabel kristallijn silicastof” opgenomen. Hiermee wordt verwezen naar stof dat ontstaat bij de mijnbouw, in steengroeven, bij de aanleg van tunnels en wanneer silicahoudende materialen zoals beton, bakstenen of natuursteen worden gezaagd, vergruisd of vermalen. Het is een van de belangrijkste oorzaken van silicose (stoflongziekte) en van werkgerelateerde longkanker.
Voor dit kankerverwekkend agens is in bijlage III van de richtlijn de blootstellingsgrenswaarde van 0,1 mg/m3 respirabele fractie vermeld. In de richtlijn is bovendien expliciet vermeld dat de EU Commissie zal evalueren of de grenswaarde voor respirabel kristallijn silica nog aangepast moet worden.

Contacteer ons

Mail ons

info@muroflex.be

Bel ons

+32 (0)55/ 50 00 42

Bezoek ons

Steenweg Deinze 150, 9810 Nazareth, Belgium