Vocht in kelders – een veelvoorkomend vochtprobleem

muroflex-icon.png
Een waterdichte kelder

Men kan er niet omheen dat vocht in kelders alomtegenwoordig is. Het vocht kan onrechtstreeks afkomstig zijn van plaatselijke of punctuele infiltraties, van opstijgend grondvocht, van hygroscopische fenomenen die verband houden met de aanwezigheid van zouten in de muren, van een hoge relatieve luchtvochtigheid, of van condensatie tijdens warme en vochtige perioden.

Een kelder … een vochtige kelder.

Een kelder is een ondergronds vertrek dat geheel of gedeeltelijk ingegraven kan zijn en in de eerste plaats gebruikt wordt als ondergrondse parking, voorraadruimte, opslagruimte voor redelijk goed houdbare goederen, wasplaats of stookruimte. In kelders heerst er gedurende het ganse jaar een redelijk fris en stabiel binnenklimaat, wat voordelig is voor de bewaring van eetwaren. Deze stabiliteit (min of meer stationair regime) kan grotendeels verklaard worden door de sterke interactie tussen deze ruimten en de omliggende grond, die tevens aan de grondslag ligt van hun thermische inertie ten opzichte van de invloeden van het buitenklimaat en hun vochtige atmosfeer (het vocht dringt binnen doorheen de ingegraven muren).

Als u een bestaande woning koopt, kunt u alleen maar hopen dat er geen vochtproblemen zijn in de kelder

Als u de kelder gewoon gebruikt als bergruimte voor oude spullen en zaken, die niet onderhevig zijn aan vocht, mogen de muren er al eens vochtig bijstaan en is zelfs een heuse plas water nog geen ramp. Als u de kelder wilt inrichten als kantoor, hobbyruimte of stockeerplaats voor voedingswaren, moet de ruimte natuurlijk wel droog blijven

De functie van de kelder heeft dus mee een weerslag op de keuze (en kostprijs) van het waterdichtingssysteem. Bij bestaande gebouwen is het dikwijls niet meer mogelijk langs de buitenkant in te grijpen en moet u naar andere oplossingen grijpen.

Mogelijke gevolgen van waterinfiltratie in kelder

Water of vocht dat in een ondergrondse ruimte binnendringt kan verschillende gevolgen hebben:

  • Schade aan de afwerking zoals aan bepleistering, verf, enz … Het gaat hierbij meestal om verkleuring, loskomen van de ondergrond, haarscheuren of grotere scheuren in bezetting, …
  • Corrosie van metalen elementen
  • Plasvorming en binnendringen van slijk
  • Schimmelvorming of waterschade aan materialen in de ondergrondse ruimte (kelder) aanwezig.

Keuze kelderdichtingstechniek in functie van de bestemming

Is het de bedoeling de bestemming van de kelderruimte te wijzigen dan is deze materie met de nodige voorzichtigheid te benaderen. Een oude kelderruimte omvormen tot een woonruimte is perfect realiseerbaar, maar moet gebeuren met aandacht in de keuze van de nieuwe afwerkingsmaterialen en technieken.

Contacteer ons

Mail ons

info@muroflex.be

Bel ons

+32 (0)55/ 50 00 42

Bezoek ons

Steenweg Deinze 150, 9810 Nazareth, Belgium