Vochtmetingen voor een optimale vochtdiagnose

muroflex-icon.png

Bij het lokaliseren van vochtverschijnselen en vochtproblemen in gebouwen en het bepalen van het vochtgehalte, worden vaststellingen van vocht en vochtmetingen gebruikt om de mogelijke oorzaken aan te wijzen en doeltreffende oplossingen voor vochtbestrijding voor te stellen.

Bepalen van vochtoorzaken door vochtmetingen

In een eerste benadering kan men de aanwezigheid van vocht visueel of door te voelen waarnemen. Voor een ernstige vochtdiagnose en om de evolutie van het droogproces op te volgen, zal men echter nauwkeurigere methoden als vochtexpertise gebruiken waarmee men betrouwbare inlichtingen in identieke omstandigheden kan verkrijgen.

In de handel vindt men verschillende meetapparaten waarvan de werking gebaseerd is op elektrische meetprincipes (weerstand en/of capaciteit).

Deze apparaten worden gekennmerkt door hun snelheid en gebruiksvriendelijkheid, maar zijn niet altijd geschikt voor nauwkeurige vochtmetingen in situ, hoe duur en ingewikkeld ze soms ook zijn. De beperkte nauwkeurigheid volstaat echter in de meeste gevallen, en bij afwezigheid van een abnormale concentratie aan hygroscopische zouten, om door vergelijking vochtproblemen te lokaliseren en de ommvang van het vochtprobleem in te schatten.

btn-gratis-vochtdiagnose-vocht.png

Wenst men het vochtgehalte in de bouwmaterialen nauwkeurig te bepalen, dan moet men monsters nemen en voor en na droging wegen, of rechtstreekse vochtmetingen uitvoeren met de carbidefles.

Ook bij degelijke vochtmetingen, moet men er rekening mee houden dat het vocht meestal niet gelijkmatig verdeeld is in het metselwerk en dat meetwaarden beduidend kunnen verrschillen binnen een en dezelfde zone, afhankelijk van de porositeit van de baksteen en de mortel. Ook de diepte van de bemonstering is bepalend voor de resultaten van de vochtmeting.

Vochtmetingen door metingen van de elektrische weerstand en capaciteit

Vochtmetingsapparaten om de elektrische weerstand of capaciteit te meten zijn gemakkelijk te gebruiken en tonen ons snel de resultaten van de vochtmeting. Daarom zijn deze vochtmeters bijzonder nuttig voor het stellen van een vochtdiagnose.

De werking van deze vochtmeters is gebaseerd op het feit dat de soortelijke weerstand en de capaciteit van de materialen veranderen afhanke1ijk van onder andere het vochtgehalte.

De elektrische weerstand wordt gemeten op geringe diepte, door de meetpunten die op de vochtmeter staan of via een sensorhouder verbonden met het vochtmeettoestel, in de muur te drukken. Soms is er bijkomend een mogelijkheid om speciale sensoren aan te sluiten die geplaatst worden in vooraf geboorde gaten om op die manier vochtmetingen in de diepte uit te voeren.

Contacteer ons

Mail ons

info@muroflex.be

Bel ons

+32 (0)55/ 50 00 42

Bezoek ons

Steenweg Deinze 150, 9810 Nazareth, Belgium