Waterdichte balkon met blauwsteen

muroflex-icon.png

Om bij deze methode een balkon waterdicht te maken moeten we grondig tewerk gaan. In eerste instantie is er het schoonzetten en voorbereiden van de ondergrond van het balkon van cruciaal belang.

Vervolgens wordt gecontroleerd of er voldoende helling is om de afwatering te garanderen. Daarna kan het alles worden afgewerkt met een elastische mortel en tegels.

Werkwijze om een balkon waterdicht te maken en af te werken met een Belgische blauwsteen.

Voorbereidingen

 • Bestaande situatie wordt volledig uitgebroken en schoongezet.
 • Ondergrond wordt nauwlettend gecontroleerd op eventueel aanwezige zettingsscheuren.
 • Ondergrond wordt grondig gereinigd onder hoge druk, eventueel in combinatie met mosdoder.

Herstellen van de schade en/of betonrot

 • Verschillende vormen van gevolgschade worden behandeld (betonrot, scheuren, spleten, …)
 • De schade ontstaat door het binnendringen van water in de voegen of de beton. De foute waterafvoer (of geen afvoer meer op sommige plaatsen) is hierbij de boosdoener. Bovendien zorgt een ongecontroleerde waterafvoer via de randen van het balkon voor onvoldoende bescherming van die randen.
 • Ook doorboringen voor oa. leuningen en scheidingen vormen een basis voor waterinfiltraties en gevolgschade. Het aanwezige vocht veroorzaakt vorstschade, opwelving en breuk van tegels en beton, mosvorming, …
 • Een aangepaste bescherming is noodzakelijk om deze schadevormingen te stoppen.

Plasvorming vermijden

 • Om schade aan een balkon te vermijden is het noodzakelijk zo veel als mogelijk plasvorming te vermijden.
 • Om plasvorming te vermijden voorziet men voorkeur een helling van minstens 2%.
 • Behalve hellingen wordt ook de vlakheid gecontroleerd, zijnde de vlakheid van zowel de ondergrond als de bedekking.
 • Om een juiste afschot te realiseren zijn er dikwijls verschillende ingrepen noodzakelijk, afgestemd op de detaillering van de opstanden en de waterafvoeren. De ondergrond zal eerst voldoende worden gecontroleerd op scheuren en spleten om vervolgens meestal te worden afgewerkt met egalisatie.

Elastische mortel als duurzame waterdichting van de balkon

 • De elastische mortel is een flexibele, hydraulisch snel verhardende afdichtingsmortel voor het scheurover- bruggend waterdicht maken van bouwdelen binnen en buiten.
 • Verhardt spanningsvrij zonder scheuren
 • Scheuroverbruggend, vorst- en verouderingsbestendig
 • Hoog sulfaatbestendig
 • De elastische mortel wordt als alternatieve afdichting in combinatie met keramische tegels gebruikt en beschermt de achterliggende vloer en wand (bijv. in badkamers, douches, balkons, terrassen, zwembaden) tegen waterinfiltratie en eventuele vorst- schade, omdat in die gevallen de af- dichting direct onder de tegels zit. Tegels kunnen worden aangebracht zo gauw deze beloopbaar is (na circa 12 uur).
 • De mortel kan ook worden gebruikt om de nodige hellingen aan te brengen.
 • De ondergrond moet zijn vrijgemaakt van alle losse delen, vervuiling, mossen, vetten, stof, enz ….

 

Balkon afwerken met een Belgische blauwsteen

 • Het ontginnen en de verschillende toepassingen van de Belgische Blauwsteen zijn gebaseerd op een traditionele knowhow van meer dan 3 eeuwen. In het bijzonder de industriele knowhouw op het niveau van de zaagbewerkingen en de mechanische houwbewerkingen zijn toonaangevend waardoor een duurzame kwaliteit wordt gegarandeerd.
 • De Belgische blauwsteen kan een homogene kwaliteit afleveren dankzij een optimale kwaliteit van de natuurlijke afzettingen van de stenen.
 • Dankzij een derde ontdekte steengroeve (Tellier des Prés) is er voldoende voorraad aan Belgische blauwsteen voor meer dan 1 eeuw.
 • De Belgische blauwsteen is zeer duurzaam en dus gemaakt om extreem lang mee te gaan. Bij het verouderen krijgt de Belgische blauwsteen een natuurlijke patina-laag.

Waarom een Belgische blauwsteen en geen Aziatische blauwsteen

 • Er is inderdaad sprake van een concurentie met goedkope ingevoerde Aziatische producten die meestal uit China, India of Turkije komen. Het uitzicht is echter verschilend, alsook zijn de technische eigenschappen duidelijk verschillend.
 • Er is bovendien bij de Aziatische producten zeer dikwijls sprake van een mengeling waardoor een homogene kwaliteit niet wordt gegarandeerd.
 • De Aziatische producten zijn in vergelijking met de Belgische blauwsteen veel minder bestand tegen vorst en andere intensieve weersomstandigheden.
 • De ontginningstechnieken bij de Belgische blauwsteen zijn duurzaam. In de Aziatische landen worden de blokken ontgonnen met behulp van springstof. Hierdoor ontstaan er in de blauwsteen minuscule barstjes die in eerste instantie meestal niet zichtbaar zijn, maar die wel een aanleiding kunnen zijn voor extreme schade. Zeker bij vorst zijn lospringende stukken quasi niet te vermijden.
 • De Belgische natuursteen kan voldoende kwaliteits waarborgen. Dit wordt aangetoon via de certificaten ATG en ISO.
 • Op etisch vlak is er bij de ontginning en verwerking van de Belgische blauwsteen geen sprake van mensonwaardige werkomstadigheden. Er is een complete aandacht voor de veiligheid en de arbeidsduur. In tegenstelling tot Aziatische landen is er ook geen sprake van kinderarbeid.

Contacteer ons

Mail ons

info@muroflex.be

Bel ons

+32 (0)55/ 50 00 42

Bezoek ons

Steenweg Deinze 150, 9810 Nazareth, Belgium