Benoveren = beter renoveren (Vlaamse overheid)

Gepost op 07-10-2016

BENOveren kadert in het zogenaamde Renovatiepact dat de Vlaamse overheid en diverse sectororganisaties uit de bouwwereld onlangs hebben afgesloten.

De uiteindelijke ambitie is om tegen 2050 elk huis of appartement even energiezuinig te krijgen als een nieuwbouwwoning van vandaag. Een ambitie die nodig is in de strijd tegen de klimaatverandering en die tevens de enige garantie biedt op een betaalbare energiefactuur, een hoog wooncomfort, een gezond binnenklimaat, en een aanzienlijke esthetische en financiële meerwaarde van je huis.

Wie op lange termijn denkt en zoveel mogelijk voordeel uit zijn renovatiewerken wil halen, begint dus best nu al te BENOveren in plaats van 'gewoon' te renoveren. Want hoe sneller je profiteert van de vele voordelen die een geBENOveerde woning te bieden heeft.

Maar wat moet je precies doen om te BENOveren?

De informatiecampagne die de Vlaamse overheid hierover zal voeren, komt eind dit jaar op gang. Op de website van Muroflex ondertussen reeds een tipje van de sluier.

Om je woning nu al te laten voldoen aan de doelstellingen van het Renovatiepact 2050, heb je 2 mogelijkheden

 1. Ofwel zorg je ervoor dat elk onderdeel van de zogenaamde 'schil' van je woning (d.i. de grens tussen de binnenzijde van je woning en de buitenwereld) een welbepaalde Umax-waarde (maximaal toegelaten isolatiewaarde) niet overschrijdt. Hoe lager de U-waarde, hoe minder warmte er doorheen een constructiedeel verloren gaat.

  Concreet mag de U-waarde van
  • het dak maximaal = 0,24 W/m2.K
  • de buitenmuren maximaal = 0,24 W/m2.K
  • de ramen (profielen en beglazing) maximaal = 1,5 W/m2.K en het glas maximaal = 1,1 W/m2.K
  • deuren en poorten maximaal = 2.0 W/m2.K

   én verwarm je met een energiezuinige installatie of laat je je woning aansluiten op een efficiënt warmtenet.

 2. Ofwel heeft je woning na renovatie een E-peil van maximaal E60 of energiescore van 100 Kwh/m2.
  Het E-peil geeft aan hoe energiezuinig een woning is volgens de Energieprestatieregeling (EPB). Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger de woning. De energiescore staat vermeld op het EnergiePrestatieCertificaat (EPC) waarover alle woningen die te koop of te huur worden aangeboden, moeten beschikken. Hoe lager de EPC-score, hoe minder energie nodig is om de woning te verwarmen.