Btw 6%: toelichting gepubliceerd

Gepost op 07-12-2015

Vanaf 1 januari 2016 moeten woningen 10 jaar oud zijn in plaats van 5 om te kunnen genieten van het verlaagde btw-tarief van 6%. De FOD Financiën heeft meer uitleg gepubliceerd bij de overgangsmaatregelen. Werken met een stedenbouwkundige vergunning of meldingsplicht waarvan de aanvraag of melding is gedaan voor 1 januari 2016, kan men aan 6% factureren als de factuur uiterlijk op 31 december 2017 wordt uitgereikt. Dat geldt ook voor contracten met vaste datum die voor 1 januari 2016 zijn opgemaakt. U moet dan voor het einde van het jaar een kopie van het contract bezorgen aan uw btw-controlekantoor.