Dak zonder isolatie kan niet meer door de beugel

Gepost op 02-11-2014

Een niet-geïsoleerd dak is niet meer van deze tijd, oordeelt de Vlaamse regering. Vanaf 1 januari 2015 geldt daarom de dakisolatienorm.
Stok achter de deur: in 2020 levert het ontbreken van dakisolatie zoveel strafpunten op dat de woning onbewoonbaar wordt verklaard.

Of een woning door de eigenaar wordt bewoond, dan wel wordt verhuurd, in het Vlaams Gewest moet elk dak vanaf 2 m2 geïsoleerd zijn. In de praktijk gebeuren de onderzoeken naar de woningkwaliteit vooral voor huurwoningen, aangezien de procedure normaal gezien start na een melding dat de woning in slechte staat is.

De dakisolatienorm wordt niet meteen erg streng: de isolatie moet een zogeheten R-waarde (warmteweerstand) hebben van 0,75 m2 K/W. Dat wordt bereikt met een laag isolerend materiaal van 3 à 4 cm. Ter vergelijking: aanbevelingen voor energiebesparingen spreken veeleer van een laag van 15 cm om een echt goede dakisolatie te bekomen, wat met de meeste soorten isolatiemateriaal een R-waarde van 4 à 5 m2 K/W oplevert.

Voor het behalen van de norm wordt isolatiemateriaal met een lambdawaarde van ten hoogste 0,10 W/mk toegelaten. Courante materialen blijven daar met waarden tussen 0,02 en 0,04 W/mK vlot onder. De isolatie moet tegen het dak zitten, of op de zoldervloer als de zolder bewoond noch verwarmd wordt.

Wat als uw dak niet (voldoende) geïsoleerd is?

Als dat vastgesteld wordt of wordt vermeld op het Energieprestatiecertificaat, levert dat strafpunten op. Het aantal strafpunten loopt de komende jaren op, en ligt ook hoger voor daken vanaf 16 m2 dan voor kleinere daken.

Voor grote daken leidt onvoldoende isolatie vanaf 1 januari 2020 tot 15 strafpunten, wat volstaat om een pand ongeschikt te verklaren, wat in de praktijk vaak op hetzelfde neerkomt als onbewoonbaar.

Ligt uw appartement niet vlak onder het dak? Dat betekent niet dat u geen strafpunten kunt oplopen. Als het dak van het appartement niet voldoet aan de minimumnorm krijgen alle appartementen evenveel strafpunten, van het gelijkvloers tot de bovenste verdieping en de ongeacht de eigendomssituatie.

Tijd om in te grijpen en uw dak te isoleren?

Voor investeringen in dakisolatie geldt tot nader order een fiscaal voordeel van 30 procent met een maximum van 3.040 euro (inkomstenjaar 2014). De bevoegdheid daarover is op 1 juli 2014 overgedragen aan de gewesten, maar de Vlaamse overheid heeft nog geen beslissing genomen om iets te wijzigen. Voorlopig blijft het fiscale voordeel dus bestaan.

Daarnaast moet u zeker nagaan of u recht hebt op bijkomende steun van de regionale overheid, uw gemeente of uw elektriciteitsnetbeheerder. De criteria daarvoor zijn verschillend.

Meer info:
- www.energiesparen.be (info over isoleren en subsidies)
- www.wonenvlaanderen.be (info over dakisolatienorm)
- www.butgb.be (keuringsinstituut)
- www.vibe.be