Een laadpaal aanvragen ... in Antwerpen kan het binnenkort

Gepost op 25-10-2016

In Nederland bestaat het reeds. Je bent er eigenaar van een elektrische auto, dan is het perfect mogelijk om een laadpaal te laten plaatsen in je buurt. Je dient een verzoek in bij Essent of Nuon/Heijmans en de haalbaarheid van de locatie wordt onderzocht. Zowel de buurtbewoners als de verschillende stadsdelen kunnen zich hierover uitspreken. Binnen de drie tot vijf maanden moet deze laadpaal zijn aangesloten en uiteindelijk ook publiekelijk zijn.

Nu speelt het verhaal zich af in Antwerpen. Hier op initiatief van het stadsbestuur die hiermee het startschot in Vlaanderen wil geven.

Een elektrische auto aanschaffen is namelijk pas realistisch indien er ook voldoende mogelijkheden zijn om deze op te laden. Wie thuis over voldoende aansluitmogelijkheden beschikt kan opteren om een 'Wallbox' te plaatsen. Ook sommige bedrijven bieden reeds deze mogelijkheid maar het is nog onvoldoende. Een publieke laadpaal is dan een volgende 'hoop', maar ook dit ontbreekt nog te veel, trouwens slechts een 1.000-tal laadpalen in België. In Nederland is dit reeds 10 keer zoveel.

In Antwerpen heeft het e-mobility-bedrijf Blue Corner de opdracht gekregen om laadpalen te plaatsen en uit te baten op tal van plaatsen. Het principe is zoals in Nederland. Wie een elektrische auto heeft kan een laadpaal aanvragen. Het blijft wel de bedoeling zoveel als mogelijk te promoten om de wagen thuis of op het werk op te laden. Blijkt dit niet haalbaar dan wordt er uitgekeken naar een publieke laadpaal. Blue Corner wil op deze manier 250 publieke laadpalen plaatsen tegen 2020. Wie een laadpaal toegekend krijgt, moet 2 jaar lang 12 euro per maand betalen. Verer is er ook een minimum afname van elektriciteit voorzien tegen de een kostprijs dat 10 procent hoger ligt dan normaal. Uiteraard blijft het verschil enorm posititief tov. de klassieke brandstoffen zoals benzine en diesel.

Antwerpen is met dit initiatief de pionier binnen het plan van Vlaams minister van Energie Bart Tommelein om tegen 2020 2.500 extra publieke laadpalen in Vlaanderen te installeren. Antwerpen zou er uiteindelijk 314 moeten kunnen installeren.

In andere gemeenten wordt deze taak meestal toegewezen aan Eandis of Infrax. In het voorjaar van 2017 willen zij namelijk een eerste aanbesteding van 600 laadpalen toekennen, later volgen er nog 3 aanbedstedingen.

Kunnen we deze initiatieven als de échte lancering van de elektrische wagen beschouwen . Wij denken alvast van wel. Combineer dit met de verschillende subsidies bij de aankoop van een elektrische auto en we beseffen dat het dit keer ernst is.

Laadpaalbedrijven, energienetbeheerders en energiegroepen, ... ze investeren, ze consolideren, ... kortom er is een meer dan duidelijke 'elektrische schok' binnen de wereld van de laadpalen.