Hogere factuur voor storten en verbranden van afval

Gepost op 25-06-2015

Het programmadecreet bij de aanpassing van de Vlaamse begroting voor 2015 voorziet in een verhoging van de heffingen op het storten en verbranden van afval met 50% vanaf 1 juli.

Een aantal andere taksen, zoals gemeente- en/of exporttaksen, zullen daardoor mee verhogen.

De VCB schat dat het aanleveren aan een verwerker van niet recycleerbaar afval, zoals teerhoudende roofing, behandeld hout, bepaalde plastics en gipsen, 10% à 15% duurder zal worden: een extra reden om door selectief inzamelen de recyclagegraad te verhogen.