Meer aandacht nodig voor asbestproblemetiek

Gepost op 29-06-2015

De sociale partners hebben op 18 juni 2015 een asbestmemorandum ondertekend.

Dat memorandum is tot stand gekomen na besprekingen in het asbestforum van de Vaste Commissie Bouw. De sociale partners willen meer aandacht vragen voor de asbestproblematiek en opkomen voor meer verantwoord werken bij de asbestverwijdering. Het asbestmemorandum kan worden nagelezen op asbestmemorandum kan worden nagelezen op