Wat is 'bijna-energieneutraal bouwen' (BEN)?

Gepost op 10-03-2014

Vanaf 2021 nieuwe woningen en appartementen bijna-energieneutraal of 'BEN' zijn. Eind 2013 keurde de Vlaamse Regering definitief het besluit goed dat de definitie van een BEN-woning vastlegt. We zetten alles even op een rijtje.

Wanneer van toepassing?
Voldoet uw residentieel project vandaag al (d.w.z. met bouwaanvraag van 2013 of 2014) aan onderstaande eisen, dan mag je dit met recht en rede 'bijna-energieneutraal' noemen. Het eisenpakket geldt per eengezinswoning of per appartement. Weet echter dat de Vlaamse Regering elke twee jaar het eisenpakket moet evalueren. De volgende evaluatie is gepland in 2015. Als naar aanleiding van die evaluatie het eisenpakket wordt aangepast, wordt de definitie van een BEN-gebouw mee verfijnd. Maar de grote lijnen liggen vandaag dus vast.

Eisenpakket van een 'BEN-woning' en 'BEN-appartement'

  • Een BEN-wooneenheid heeft een E-peil dat lager is dan of gelijk is aan E30. Dit betekent dat ze nog 30 E-peilpunten beter moet doen dan voor woonprojecten waarvoor de bouwaanvraag dit jaar wordt ingediend.
  • Een BEN-woning heeft een K-peil dat lager is dan of gelijk is aan K40. Een BEN-appartement is dan weer gelegen in een gebouw waarvan het K-peil lager is dan of gelijk is aan K40. Op dat vlak wijzigt er dus niets t.o.v. projecten anno 2014.
  • Alle verschillende constructiedelen (muren, vloeren, dak, ramen, ...) van een BEN-wooneenheid voldoen aan specifieke isolatie-eisen. De voornaamste hiervan vindt u verder in de tabel. Concreet betekent dit dat vensters en vloeren beter zullen moeten presteren dan vandaag.
  • De netto-energiebehoefte voor verwarming van de BEN-wooneenheid is gelijk aan of kleiner dan 70 kWh/m2. Op dit vlak verandert er in principe niets. De berekeningsmethode hiervoor is echter recent ietwat aangepast, waardoor deze eis voor meer wooneenheden haalbaar wordt.
  • In de BEN-wooneenheid is het risico op oververhitting beperkt. In BEN-wooneenheden waarvoor de vergunning werd aangevraagd voor 1.01.2014, is de oververhittingsindicator van elke energiestor 'I overh, sec i', kleiner dan de maximaal toegelaten waarde van 17.500 Kh. IN BEN-wooneenheden waarvan de vergunning aangevraagd wordt vanaf 1.01.2014, bedraagt de oververhittingsindicator per EPW-eenheid 'I overh, EPR' niet meer dan 6500 Kh.
    Op dit vlak is de berekeningsmethode recent drastisch aangepast. Van een schijnbaar zware verstrenging van 17.500 Kh naar 6.500 Kh is in de praktijk dus geen sprake, aangezien je beide rekenresultaten niet langer kan vergelijken.
  • Op vlak van ventilatievoorzieningen moeten BEN-wooneenheden aan dezelfde eisen voldoen als vandaag.
  • BEN-wooneenheden moeten net als woningen en appartementen vandaag voldoen aan de eisen in verband met het minimumaandeel hernieuwbare energie.