Een biologisch vervuilde (crepi)gevel reinigen. Hoe pak je dat aan?

Een vuile crepi gevel reinigen

De kleur en het uitzicht van de biologische vervuiling zal in belangrijke bepalen welke behandeling er zal worden gekozen om de biologische vervuiling (mos, algen of schimmels) te verwijderen. Moet er worden gekozen voor een (bio)chemisch behandelingsproduct, een reiniging met een al of niet roterende hoge-waterdrukreiniging of … zal het uiteindelijk een combinatie zijn van verschillende reinigingstechnieken.

Het antwoord is niet zwart-wit en … een test zal meestal de betere werkwijze bepalen.

Hoe een vervuilde gevel reinigen?

Is er sprake van een beginnende vervuiling of een vervuiling met een uniforme groene kleur, dan kan een reiniging waarbij een (bio)chemisch product wordt gebruikt meestal volstaan. Bij deze methode wordt er inderdaad enkel een product aangebracht en wordt er dus niet daadwerkelijk gereinigd. Het resultaat zal ook pas na enkele dagen of weken zichtbaar zijn. De verzwakte of gedode organismen vervagen en afhankelijk van de weersomstandigheden zullen deze uiteindelijk verdwijnen.

Een meer gevorderde vervuiling van de gevel (dikwijls een donkerbruine vervuiling van de gevel) veronderstelt een andere aanpak. Hier zal de gevel eerder worden gereinigd op basis van een hoge druk waterreiniging in combinatie met een (bio)chemische gevelbehandeling.

Is er sprake van een extreme en een hardnekkigere vervuiling dan kan het nodig zijn om de gevelreinigingstechnieken te herhalen of verschillende (bio)chemische reinigingsproducten te combineren.

Uiteindelijk zijn er ook situaties waarbij geen enkele gevelreinigingstechniek nog mogelijk blijkt. Precies om deze reden is het steeds aan te bevelen niet te lang te wachten alvorens een gevel te reinigen.

Welke producten worden er gebruikt om een biologische vervuiling van een gevel te reinigen ?

Is het uitzicht groen dan is er hoofdzakelijk sprake van mossen of korstmossen. In dergelijke situaties wordt er geopteerd om een gevel te reinigen met enzymen.

Is er sprake van een donkerkleurige vervuiling, dan is dit meestal een gevolg van de aanwezigheid aan cyanobacteriën of schimmels. Het is moeilijk om dit met het blote oog vast te stellen. Je kan dit in een labo laten vaststellen of enkele testen zullen uitwijzen welke producten het meest resultaat opleveren. Is er sprake van de aanwezigheid van cyanobacteriën dan kunnen de producten op basis van enzymen reeds wondermooie resultaten opleveren. Blijkt het daarentegen toch niet het verhoopte resultaat op te leveren dan zal er worden gekozen voor een product op basis van een quaternair ammoniumzout.

Volstaan deze reinigingstechnieken niet dan kan er tenslotte worden gekozen voor een oxiderend behandelingsproduct op basis van natriumhypochloriet (bleekwater) of waterstofperoxide. Dergelijke producten werken het meest optimaal indien een belangrijk deel van biologische vervuiling reeds verwijderd is.

 

Contacteer ons

Mail ons

info@muroflex.be

Bel ons

+32 (0)55/ 50 00 42

Bezoek ons

Steenweg Deinze 150, 9810 Nazareth, Belgium