HOGERE ENERGIEPREMIES VOOR GEZINNEN IN ARMOEDE

De Vlaamse regering verhoogt de bestaande energiepremies voor alle mensen die recht hebben op het sociaal tarief voor gas en elektriciteit. In combinatie met de renteloze leningen die via het Fonds ter reductie van de globale energiekost (FRGE) worden uitgereikt, kunnen ook zij investeren in energiebesparing. ‘Betere isolatie verdient zichzelf binnen de kortste keren terug, maar je moet de investering wel aankunnen’, zegt Vlaams minister van Energie Freya Van den Bossche. Dankzij deze premies en de renteloze leningen van het FRGE kan iedereen investeren in isolatie.

De bestaande energiepremies, waarvan er jaarlijks zo’n 220.000 worden uitgereikt, worden vanaf 1 januari met vijftig procent verhoogd voor iedereen die recht heeft op het sociaal tarief voor elektriciteit en gas. Het gaat om de zogenaamde beschermde afnemers: mensen met een leefloon, een inkomensgarantie voor ouderen of een gehandicaptenuitkering.

Concreet wordt de premie voor dakisolatie, vloerisolatie en spouwmuurisolatie voor hen opgetrokken van 6 tot 9 euro per vierkante meter en de premie voor buitenmuurisolatie en dubbele beglazing van 15 euro naar 22,5 euro per vierkante meter. De premie kan aangevraagd worden bij de netbeheerder.

Naast deze verhoogde premies bestaan er voor beschermde afnemers ook al een premie van 800 euro voor de plaatsing van een zuinige verwarmingsketel (condensatieketel) en premies om energiezuinige huishoudtoestellen aan te schaffen.

Ook neemt de Vlaamse overheid de rentelast op zich wanneer deze gezinnen een beroep doen op de energieleningen van het FRGE. Huurders die tot deze groep behoren, kunnen ook beroep doen op de gratis dakisolatie die via de netbeheerders en een aantal sociale economiebedrijven wordt aangeboden.

Vlaams minister van Energie Freya Van den Bossche onderstreept het belang van investeringen in energiebesparing. ‘Zeker voor mensen met een laag inkomen is de energiefactuur vaak een zware kost’, zegt ze. Helaas wonen net zij vaak in de slechtst geïsoleerde huizen. Dankzij de combinatie van hogere premies en een renteloze FRGE-lening, kunnen ook zij voortaan investeren in energiebesparing.

Aangepaste premie voor zonneboiler

Naast de hogere energiepremies voor mensen met lage inkomens, past de Vlaamse regering in overleg met de sector de premies voor zonneboilers aan. Zonneboilers zijn systemen die water verwarmen op basis van zonne-energie. Om ervoor te zorgen dat mensen onnodig grote installaties plaatsen wordt de premie niet langer alleen berekend op basis van het aantal vierkante meter zonnecollectoren dat op het dak wordt geplaatst. Wanneer men op hetzelfde opslagvat meer zonnecollectoren aansluit, daalt immers het rendement van de installatie.

Aangezien de zonneboilerpremie berekend werd op basis van het aantal vierkante meter zonnecollectoren, zorgen de extra collectoren weliswaar voor een hogere premie, maar niet evenredig voor meer warm water. Om dergelijke verkeerde dimensionering te vermijden is in overleg met de zonneboilersector beslist om voortaan een maximale oppervlakte in functie van de inhoud van het opslagvat te hanteren.

Om globale overdimensionering te vermijden wordt de premie beperkt tot 2.750 euro, wat met de premie van 550 euro/m² overeenkomt met een klassieke zonneboiler van 5 m².

Een andere bekommernis is dat mensen hoge premies vragen voor goedkope zonneboilers met een beperkte kwaliteit. Daarom worden voortaan alleen nog premies gegeven aan zonneboilers die voldoen aan het Europese Solar Keymark label en wordt de premie beperkt tot 50% van het factuurbedrag.

Voor grotere zonneboilerprojecten is er goed nieuws: het plafond voor premies op grote zonneboilers wordt opgetrokken tot 10.000 euro, wat met een premie van 200 euro/m² overeenkomt met 50 m² zonnecollectoren. Op die manier worden ook bedrijven en non-profitorganisaties aangemoedigd om te kiezen voor een zonneboiler.


Bron: Kabinet Vlaams minister van Energie Freya Van den Bossche

Contacteer ons

Mail ons

info@muroflex.be

Bel ons

+32 (0)55/ 50 00 42

Bezoek ons

Steenweg Deinze 150, 9810 Nazareth, Belgium