Technische detailering spuitkurk

Pluggen gevelisolatie bij crepi en spuitkurk

De keuze van de bevestiging is afhankelijk van: Het type (slagplug of schoefplug De eigenschappen van de schotelbevestigingen (lengte van de plug, diameter van de schotel, …) De plaatsingswijze (gelijk met het oppervlak van de gevelisolatie, verzonken of bovenop de wapening) Bepalend bij de keuze van de pluggen bij gevelisolatie zijn: De ondergrond De dikte …

Pluggen gevelisolatie bij crepi en spuitkurk Read More »

Gevelisolatie plaatsen door te verlijmen

3 methoden om gevelisolatie bij crepi en spuitkurk aan te brengen: Kambedmethode Via deze methode wordt een  kleefmortel over het volledig oppervlak van de gevelisolatieplaat aangebracht met een kamspaan. Deze methode ken enkel worden toegepast bij vlakke gevels. Noppenmethode In een gesloten randverlijming worden verschillende noppen aangebracht. Minimum 40 % van het oppervlak van de …

Gevelisolatie plaatsen door te verlijmen Read More »

Aansluiting raamdorpel natuursteen

Om waterinfiltraties te vermijden en de thermische isolatie tussen de gevelbepleistering (crepi of spuitkurk) en de raamdorpel in natuursteen te vermijden zal moeten worden rekening gehouden met volgende detaillering: Zowel de zijkanten als achteraan zullen de raamdorpels in natuursteen moeten worden voorzien van opzetranden. Het alles moet worden vastgezet in de bepleistering om insijpelingen te …

Aansluiting raamdorpel natuursteen Read More »

Zwelbanden & APU-profielen

Het risico van waterinfiltraties op tal van zones te vermijden wordt er gewerkt met afdichtingsstrips (zwelbanden of elastische voegen). Dit moet o.a. gebeuren ter hoogte van: Raam- en deurkozijnen Rondom vensterbanken Rondom doorboringen en bevestigingen door de gevelisolatie (o.a. afvoerbuizen of de bevestiging ervan) Bij het plaatsen van de zwelband moet deze zeker voldoende worden …

Zwelbanden & APU-profielen Read More »

Bevestiging isolatieplaten

Bij spuitkurk en crepi kunnen de isolatieplaten op 2 manieren worden aangebracht Aanbrengen van de isolatieplaten door deze te verlijmen Aanbrengen van de isolaiteplaten door deze te pluggen, alhoewel deze laatste methode meestal zal gebeuren in combinatie het verlijmen   Hoe isolatieplaten aanbrengen bij spuitkurk en crepi Niveauverschillen tussen de verchillende isolatieplaten moeten zoveel mogelijk worden …

Bevestiging isolatieplaten Read More »

Gevelisolatie bij spuitkurk en crepi rond dakrand plat dak

Om de gevelisolatie bij spuitkurk en crepi optimaal, duurzaam en waterdicht aan te sluiten op de dakrand is het belangrijk detailleringen te respecteren. Het aansluiten van de gevelisolatie bij spuitkurk en crepi met de dakrand Om de thermische isolatie niet te onderbreken kunnen verschillende werkwijzen worden toegepast: Er wordt een extra opstand voorzien dat wordt …

Gevelisolatie bij spuitkurk en crepi rond dakrand plat dak Read More »